Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

Radiography

Histologie:

Tymom benigní
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Objemný solidní ostře ohraničený uzel v předním mediastinu před trunkus pulmonalis paramediálně vlevo. Peroperačně potvrzena diagnóza benigního thymomu.

Anamneza:

60letý muž s rozšířením mediastina na kontrolním snímku provedeném při rutinním sledování po operaci karcinomu rekta.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop