Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

histiocytóza X
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na HRCT s 1mm kolimací jsou patrné četné nepravidelné tenkostěnné dutiny s drobnými uzlíky ve stěně. Obraz je patognomický pro primární plicní postižení při histiocytóze X.

Anamneza:

17letá dívka s pomalu progredující dušností a se změnami plicních funkcí ve smyslu restrikce.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop