Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

CT

Histologie:

Plicní Fibróza postradiační
Adenokarcinom

Etiologie:

MISCELLANEOUS

Popis:

72letá žena po horní lobektomii pro bronchogenní karcinom a po ozáření mediastina. Obláčkovité a lineární zvýšení denzity paramediastinálně a prevertebrálně v hranicích odpovídajících šíři mediastina. Ostrý přechod mezi fibrotickými změnami a normálním parenchymem odpovídá postradiační fibróze.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop