Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

CT

Histologie:

Bronchogenní dlaždicobuněčný karcinom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Tumor prorůstající do mediastina v oblasti aortopulmonálního okénka a obrůstající tracheu a sestupnou aortu

Anamneza:

63letá žena s krátkou anamnézou dyspnoea a minimální hemoptýzy.

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

401 402 406 419


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop