Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

Radiography

Histologie:

Teratom mediastina benigní
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na CT oválný útvar před vzestupnou aortou s kalcifikovaným pouzdrem a s nehomogenní denzitou a nepravidelným sycením periferie útvaru a s hypodenzním centrem. Konečná dg. teratom mediastina.

Anamneza:

79letý muž s náhodným nálezem kalcifikovaného stínu promítajícího se do mediastina na prostém snímku při snímkování při infekci.

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop