Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

ulna

Metoda:

Radiography

Histologie:

osteoklastom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Rozsáhlá expanze zaujímající horní oddíl meta-diafýzy ulny je ostře ohraničená. Uvnitř ložiska jsou patrny sytějších struktury - septa.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop