Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

ulna

Metoda:

fluoroscopy

Histologie:

Osteosarkom recidiva
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Ložisko osteolýzy v horním oddíle ulny s nepravidelnou kostní strukturou a arozí kortikalis u nemocného s odstraneným velkou castí radia.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

277 278


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop