Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Osteosarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

V laterální projekci je patrný parostální proces vyrůstající v dosti velkém rozsahu do měkkých částí dorzálně kolem dolní třetiny diafýzy femuru. Morušovitě vyhlížející ložiska - kalcifikace v extraoseální mase dislokují měkké tkáně.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

272 273 274


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop