Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

humerus

Metoda:

Radiography

Histologie:

Osteosarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Ohraničené osteolytické ložisko v ulnárním kondylu humeru prorazivší kortikalis - patologická infrakce

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop