Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

lebka

Metoda:

Radiography

Histologie:

Osteogenní sarkom - radiogenn9
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

164 Rozsáhlé projasnění v čelní kosti vpravo, naznačeně po1ycyklicky ohraničené. Tato oblast byla v dětství ozářena protinádorovou dávkou po enukleaci retimoblastomu pravého bu1bu.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop