Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

noha

Metoda:

Radiography

Histologie:

Mnohočetné exostózy
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Tlakem obuvi a hereditární predispozicí vyvolaná exostoza na obvodu levého I.metatarzu při halluces valgi a pedes transversoplani bilaterálně. Dále jsou patrny vícečetné exostózy v oblasti distálního konce II.-V. metatarzu pravé nohy.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop