Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

ruka

Metoda:

Radiography

Histologie:

Mnohočetné exostózy
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Jako součást syndromu mnohotných exostoz mohou přicházet vývojové odchylky některých kosterních oddílů, jako zde kupř.zkrácení metakarpů 3.-5 a nepravidelnosti na jejich bazích. Periostózy a počínající exostózy jsou patrné i na distálních koncích radia ulny.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop