Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

humerus

Metoda:

Radiography

Histologie:

Mnohočetná enchondromatóza Morbus Ollier
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

V diafýze humeru postižené strany /m .Ollier / dlouhá tunelizovaná projasnění /"obraz žížal") protáhlých enchondromů. Osa diafýzy je zakřivena.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop