Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Chodrosarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Celou šířkou distální metadiafýzy tibie prorůstající expanze, s početnými morušovitými kalcifikacemi a na horním obvodu s tendencí k disekci. Místy naznačena spikula. V bočné projekci je patrna i plošná aroze kortikalis dorzálně.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop