Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Mnohočetná enchondromatóza Morbus Ollier
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

deformace femuru s jeho zkrácením. Bambulovitý vzhled distální metaepifýzy s rozsáhlými vnitřními strukturálními rekonstrukcemi a strukturou smíšeně skleroticky-místy projasněnou. Hojíci se infrakce v horní polovině diafýzy

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop