Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

radius

Metoda:

Radiography

Histologie:

Exostotická dysplazie Osteochondrom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Klasický vzhled Madelungovy deformity - zkrácení ulny jako paralelního projevu mnohotné exostotické dysplazie /nález na druhém předloktí byl podobný/ Trnitá exostóza na dorzální ploše radia směřuje ke středu diafýzy.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop