Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

costa_zebro

Metoda:

Radiography

Histologie:

Fibrózní dysplázie monostotická - Jaffeho-Lichens
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Šikmá přeodzadní projekce: obrázek recidivy expanzivního procesu žebra žebra u nemocné, operované několik let před zhotovením tohoto snímku roky pro „cystu“ žebra šetrnou resekcí kosti. Při operaci byl ponechán periost, z něhož vzniklo zobarazené rozsáhlejší ložisko fibrózní dysplázie, dosahující až ke kostovertebrálnímu skloubení. Prvotně bez histologie, nyní odesláno k radioterapii jako „recidiva kostního malignomu“. Po dohodnuté enukleaci celého žebra potvrzena histologická domněnka, že jde o fibrózní dysplazii. Bez následné recidivy

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

156 157


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop