Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Aneuryzmatická kostní cysta
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Vícekomorové ložisko projasnění v distální diafýze femuru dorzálně, se subsepty a výraznějším sklerotickým ohraničením, lehce nafukující objem kosti dorzálně. Původně považovaná za prostou kostní cystu

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

151 152


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop