Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

lebka

Metoda:

Radiography

Histologie:

Fibrózní dysplázie monostotická
Adenokarcinom

Etiologie:

ANOMALY

Popis:

Okrsek pagetoidnì vyhlížející kostní pøestavby obličejové kostry a kalvy. V bočné projekci je nápadná kresba diploických cév, zvl. sinus sphenoparietalis Struktura kosti připomíná vzhledovì m. Paget, není ale patrné zvìtšení objemu kostí.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

140 142


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop