Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

fibula

Metoda:

Radiography

Histologie:

Fibrózní kortikální defekt Fibrózní metafyzární
Adenokarcinom

Etiologie:

ANOMALY

Popis:

Ložisko neosifikovaného metafyzárního defektu odstìhované rùstem kosti smìrem do diafýzy, s mírným náznakem sklerotického lemu, který je výraznìjší smerem tibiálním a s vyklenutím zevní kontury diafýzy laterálnì.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop