Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Fibrózní kortikální defekt Metafyzární kortikální
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Sklerotické ložisko, nasedající na vnitřní korovou plochou v dolní metafýze femuru, metafysární defekt ve stadiu „hojení“, tj. reossifikace, se zvětšujícím se podílem sklerózy

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop