Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

humerus

Metoda:

Radiography

Histologie:

Kostní cysta juvenilní
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Několik nad sebou v diafýze lokalizovaných kostních cyst. Ložisko s atypickou lokalizací ve středu délky diafýzy s m´rnou expanzí kosti ale bez destrukce kortikalis. Nález nejprve považován spíše za fibrózní dysplazii

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop