Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Kostní cysta
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Více komorová cysta v krčku levého femuru, se zřetelnými septy, uložená excentricky k zevnímu obvodu krčku.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop