Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Kostní cysta
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Kostní cysta v trochanterické oblasti pravého femuru se sytou strukturou, která budila podezření spíš na ložisko fibrózní dysplazie - ta neblyla histologicky nepotvrzena.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop