Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

humerus

Metoda:

Radiography

Histologie:

Ewingův sarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Nahlodání diafýzy pravého humeru v celém objemu, viditelné i jako disekující destrukce kortikalis a periostální nesouvislé apozice na ní u Ewingova sarkomu.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop