ON-LINE FOR ALL

Nyní umožníme všem uživatelům elektronický přístup do textu

Kompendia Diagnostického Zobrazování

z r. 1998 on-line.

Od 20.3.2016 se nejedná o placenou službu.

Databáze radiologických obrazů s popisy v češtině a angličtině a s možností vyhledávání dle vyšetřovací modality, diagnózy, anatomické lokalizace nálezu i dle několika morfologických charakteristik nálezu

je nadále přístupná jen pro UŽIVATELE REGISTROVANÉ NA WWW.ANATRAD.COM

Registrační kód je v každém z nových dílů Kompendia vydaných v roce 2014 a 2016.

Část těchto obrazů je provázána s textem kompendia stejně jako již dříve uveřejněné kazuistiky.

Do atlasu budeme postupně přidávat další obrazy z připravovaného dílu Anatomia radiologica specialis.

Mnoho úspěchů v radiologické praxi přeje Jiří Neuwirth

zpet na anatrad