Své datazy, připomínky, náměty a případné problémy posílejte na níže uvedené adresy :

Prof. MUDr. Jiří Neuwirth CSc.
(neuwirthj@gmail.com)

MUDr. Daniel Zoubek
(zoubek@gmail.com)


K dotazu můžete použít tento formulář.

Zvolte adresáta : Prof. MUDr. Jiří Neuwirth CSc
MUDr. Daniel Zoubek
Vaše emailová adresa :