STRUKTURA KNIHY

1.1 - Jednotlivé podkapitoly

KOSTI OBECNĚ

2.1 - Lidská kostra

2.2 - Anatomie a fyziologie kostí obecně

2.3 - Typy růstu a osifikace

2.4 - Zrání skeletu

MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ

3.1 - Svaly

3.2 - Šlachy

3.3 - Ostatní

KLOUBY OBECNĚ

4.1 - Složení a dělení kloubů

4.2 - Zobrazování kloubů – artrografie

MUSKULOSKELETÁLNÍ TRAUMATOLOGIE

5.1 - Traumatologie kostí obecně

5.2 - Specifika dětské traumatologie kostí

5.3 - Poranění kloubů

5.4 - Poranění měkkých tkání

PORANĚNÍ LEBKY a OBLIČEJE

6.1 - Anatomie lbi

6.2 - Indikace k zobrazovacím metodám

6.3 - Normální struktury, variace napodobující frakturu

6.4 - Porodní cervikokraniální poranění

6.5 - Zlomeniny lebky

6.6 - Zlomeniny obličejových kostí

6.7 - Poranění čelistí

PORANĚNÍ PÁTEŘE

7.1 - Anatomie páteře

7.2 - Skloubení a vazy páteře

7.3 - Hodnocení páteře na CT a MR

7.4 - Variace páteře

7.5 - Poranění páteře

PORANĚNÍ HRUDNÍ STĚNY

8.1 - Sternoklavikulární kloub

8.2 - Poranění hrudní stěny dle AATS (American Association of Thoracic Surgery)

8.3 - Poranění akromioklavikulárního a sternoklavikulárního kloubu

PORANĚNÍ RAMENE a PAŽE

9.1 - Anatomie ramenního kloubu

9.2 - Zlomeniny v oblasti ramene

9.3 - Dětské zlomeniny paže

9.4 - Zlomeniny humeru

9.5 - Luxace ramenního kloubu

9.6 - Poranění měkkých tkání ramenního kloubu

PORANĚNÍ LOKTE a PŘEDLOKTÍ

10.1 - Anatomie loketního kloubu a předloktí

10.2 - Poranění lokte a předloktí u dětí

10.3 - Další poranění loketního kloubu u dětí i dospělých

10.4 - Zlomeniny radia a / nebo ulny

10.5 - Zlomeniny distálního radia

PORANĚNÍ RUKY

11.1 - Anatomie kostí ruky

11.2 - Zlomeniny zápěstních kůstek

11.3 - Zlomeniny metakarpů a článků prstů

11.4 - Poranění radiokarpálního kloubu

11.5 - Poranění karpálních kloubů a dalších malých kloubů ruky

PORANĚNÍ PÁNVE

12.1 - Anatomie pánve

12.2 - SI kloub a symfýza

12.3 - Zlomeniny pánve

12.4 - Zlomeniny acetabula

PORANĚNÍ KYČLE a STEHNA

13.1 - Anatomie dolní končetiny

13.2 - Zlomeniny kyčle a femuru

13.3 - Poranění kyčelního kloubu

PORANĚNÍ KOLENA

14.1 - Anatomie kolenního kloubu

14.2 - Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu

14.3 - Luxace v oblasti kolena

14.4 - Poranění měkkých tkání kolenního kloubu

PORANĚNÍ BÉRCE a HLEZNA

15.1 - Anatomie kostí bérce a hlezna

15.2 - Zlomeniny bérce a hlezna

15.3 - Poranění hlezenného kloubu, šlach a vazů

PORANĚNÍ NOHY a PŘEDNOŽÍ

16.1 - Anatomie nohy a přednoží

16.2 - Zlomeniny přednoží

16.3 - Poranění tarzálních kloubů a dalších malých kloubů nohy, vazů a šlach

PORUCHY VÝVOJE a ZÁKLADNÍ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ

17.1 - Poruchy růstu

17.2 - Poruchy osifikace

17.3 - Onemocnění epifýz

17.4 - Onemocnění metafýzy

17.5 - Typy onemocnění kostí

17.6 - Avaskulární = aseptická kostní nekróza = idiopatická osteochondróza = osteochondropatie

ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ

18.1 - Kostní skleróza difúzní

18.2 - Solitární sklerotické ložisko

18.3 - Mnohočetná sklerotická ložiska

18.4 - Pruhovité zahuštění = sklerotizace v kostech

18.5 - Sklerotizace a periostóza

18.6 - Obraz kosti v kosti

18.7 - Skleroticko – lytické ložisko

SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ

19.1 - Vyšetřovací metody

19.2 - Osteopenie – snížení hutnosti

19.3 - Osteoporóza

19.4 - Osteomalácie a křivice

19.5 - Fibroosteoklazie

19.6 - Pruhovitá zahuštění v metafýzách kostí

19.7 - Ložiskové projasnění dle věku, lokalizace a ohraničení

19.8 - Ložiskové projasnění ve dřeni

19.9 - Ložisko projasnění s excentrickou expanzí a ostrým ohraničením

19.10 - Projasnění s objemnou expanzí

19.11 - Subartikulární projasnění

19.12 - Ložisko projasnění obsahující kost či kalcifikaci

19.13 - Mnohočetná nepravidelná projasnění

19.14 - Ložisko v kosti obsahující plyn

POVRCHOVÉ KOSTNÍ ZMĚNY

20.1 - Periostální reakce = periostóza

20.2 - Oboustranná periostální reakce

20.3 - Eroze a uzurace zevní kortikalis

20.4 - Povrchové kostní útvary

ONEMOCNĚNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

21.1 - Typy tkáně

21.2 - Konverze kostní dřeně

21.3 - Onemocnění kostní dřeně

ZMĚNY MR SIGNÁLU KOSTÍ

22.1 - Změněný T2 signálem v kostech

22.2 - Změněný T1 signálem v kostech

KOSTNÍ NÁDORY

23.1 - Dělení expanzivních procesů

23.2 - Metastázy v kostech

23.3 - Podrobné dělení primárních kostních nádorů dle histologie – nová mezinárodní klasifikace

23.4 - Staging, grading a léčba nádorů kostí

23.5 - Léčba kostních nádorů

23.6 - Nádory kostí dle četnosti, dle věku a dle umístění v kosti

23.7 - Umístění nádorů v kosti

23.8 - Četnost nádorů v jednotlivých kostech

ZMĚNY LBI

24.1 - Extra – a intrakraniální komunikace

24.2 - Změna velikosti lebky

24.3 - Projasnění – normální variace

24.4 - Solitární projasnění bez okrajové sklerózy u dospělých

24.5 - Projasnění bez okrajové sklerózy u dětí

24.6 - Projasnění s okrajovou sklerózou

24.7 - Mnohočetná projasnění lebky

24.8 - Rozestup švů

24.9 - Zesílení kalvy

24.10 - Ztenčení lebečních kostí

24.11 - Zvýšení sytosti lebečních kostí

24.12 - Spikula klenby lební

24.13 - Zvýšený nitrolební tlak

24.14 - Četnost kostních nádorů lbi

24.15 - Centrální expanzivní procesy baze lební

24.16 - Defekt velkého křídla os sphenoidale

24.17 - Metastázy do baze lební

24.18 - Bazilární imprese

24.19 - Zvětšení sedla

24.20 - Destrukce sedla

ZMĚNY ORBITY

25.1 - Anatomie

25.2 - Malformace orbity

25.3 - Zvětšená orbita

25.4 - Změna velikosti fissura orbitalis superior = sphenoidalis

25.5 - Zvětšení optického foramina

25.6 - Hyperostotická orbita

25.7 - Intraorbitální kalcifikace

ZMĚNY ČELISTÍ

26.1 - Anatomie

26.2 - Změny velikosti

26.3 - Změny pars alveolaris a periodoncia

26.4 - Projasnění kostní struktury v čelisti

26.5 - Sklerotické změny čelistí

26.6 - Mandibulární periostóza

26.7 - Plovoucí zuby

ZMĚNY PÁTEŘE

27.1 - Hutný obratel

27.2 - Obratel v obratli

27.3 - Zvětšení a / nebo expanze obratlů

27.4 - Zmenšení obratlového těla

27.5 - Kolaps jednoho obratlového těla

27.6 - Komprese více obratlových těl

27.7 - Kostní výrůstky, osifikace

27.8 - Onemocnění krycích plotének

27.9 - Změna velikosti intervertebrálních foramin

27.10 - Změny ohraničení obratlových těl

27.11 - Změny pediklu

27.12 - Chybějící část oblouku

27.13 - Kostní nádory obratlů

27.14 - Primární nádory kosti křížové

27.15 - Stenóza páteřního kanálu

27.16 - Skolióza

ONEMOCNĚNÍ DISKU

28.1 - Zánik disku – blok obratlových těl

28.2 - Degenerace disku

28.3 - Obtíže po operaci disku

ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH KOSTÍ HRUDNÍKU

29.1 - Změny klíčku

29.2 - Změny lopatky

29.3 - Celkové změny žeber

29.4 - Ložiskové změny žeber

29.5 - Četnost kostních nádorů žeber

29.6 - Zářezy na okrajích žeber

29.7 - Změny pánve

ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH KOSTÍ HORNÍ KONČETINY

30.1 - Eroze, deformace proximálního humeru

30.2 - Zkrácení humeru / femuru

30.3 - Četnost kostních nádorů humeru

30.4 - Deformace předloktí

30.5 - Četnost kostních nádorů kostí předloktí

30.6 - Oligocystické a polycystické změny kostí ruky

30.7 - Četnost kostních nádorů kostí ruky

30.8 - Asymetrie velikosti rukou

30.9 - Změny prstů

30.10 - Destrukce, eroze, lýza distálních článků

ZMĚNY PÁNVE

ZMĚNY PÁNVE

ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH KOSTÍ DOLNÍ KONČETINY

32.1 - Změny femuru

32.2 - Změny tibie a fibuly

32.3 - Četnost kostních nádorů tibie a fibuly

32.4 - Kongenitální a polohové deformity noha a přednoží

32.5 - Četnost kostních nádorů nohy

ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ

33.1 - Bolesti zad u dospělých

33.2 - Bolesti zad u dětí

33.3 - Bolesti horních končetin a kloubů

33.4 - Bolesti dolních končetin a kloubů

33.5 - Kloubní dysplázie

33.6 - Tekutina v kloubu

33.7 - Kloubní myšky

33.8 - Degenerativní onemocnění kloubů

33.9 - Zánětlivé artritidy

33.10 - Sakroileitida

33.11 - Monoartikulární onemocnění

33.12 - Ankylóza kloubu

HODNOCENÍ OPERACÍ KOSTÍ a KLOUBŮ na ZM

34.1 - Typy operací

34.2 - Náhrady (aloplastiky) kloubů

34.3 - Operace horní končetiny dle lokalizace a autorů

34.4 - Operace pánve, acetabula dle lokalizace a autorů

MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ

35.1 - Onemocnění svalů

35.2 - Onemocnění šlach

35.3 - Kalcifikace v měkkých tkáních

35.4 - Osifikace v měkkých tkáních

35.5 - Změna signálu / denzity v měkkých tkáních

35.6 - Zvýšený T2 signál při zánětu měkkých tkání

35.7 - Cystický útvar v měkkých tkáních

ONEMOCNĚNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ DLE LOKALIZACE

36.1 - Onemocnění hrudní stěny

36.2 - Změna MR signálu šlach v okolí ramenního kloubu

36.3 - Onemocnění měkkých tkání ruky

36.4 - Kontraktura prstů, kontraktura ruky

36.5 - Gangréna konečků prstů

36.6 - Netraumatická ztluštění Achillovy šlachy

36.7 - Svalová atrofie jedné končetiny či svalové skupiny

NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ

37.1 - Nádory měkkých tkání dle četnosti a biologické povahy

37.2 - Expanzivní útvary v měkkých tkáních dle biologické povahy

37.3 - Expanzivní útvar v měkkých tkáních dle četnosti

37.4 - Dělení dle histologie

37.5 - Zobrazování nádorů měkkých tkání

37.6 - Staging nádorů měkkých tkání

37.7 - Cévní nádory a malformace

37.8 - Sarkomy

37.9 - Nezařazené nádorům podobné léze měkkých tkání

37.10 - Nádory a nádorům podobné léze měkkých tkání s typickým radiologickým nálezem

37.11 - Expanze v okolí šlachy

37.12 - Expanze v oblasti předloktí

37.13 - Expanzivní útvary v měkkých tkáních kyčle a okolí

37.14 - Expanzivní útvary v měkkých tkáních kolena

37.15 - Expanzivní útvary v měkkých tkáních kotníku a nohy

37.16 - Zobrazování nádorů kůže

37.17 - Melanom

IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ a KONTRASTNÍ LÁTKY

38.1 - Poučení před diagnostickým ozářením

38.2 - Ozáření matky a plodu

38.3 - Kontrastní látky v diagnostickém zobrazování

REJSTŘÍK

REJSTŘÍK