P

Pacchionské granulace

Pagetova choroba

lebka

obratle

Pagetův sarkom

lebka

Pachyakrie

Pachyakrie

Pachydermoperiostóza

Pachydermoperiostóza

Pachydermoperiostóza

Palec

stopař

Paličkovité prsty

paličkový prst

Palisádovaný myofibroblastom

Palisádovaný neurom

Pánev

Ottova - Chrobákova

rtg anatomie

zlomeniny

změny tvaru

Pannerova choroba

Pannus

po poranění

Paradentóza

Paradontitida

Paradontitida

Parameniskální cysta

Paraosteoartropatie

Parasyndezmofyty

Paravertebrální linie

Parazitární onemocnění

obratel

Parkerovy linie

Parostální kostní útvary

Patela baja

Patela profunda

Patella alta

Patella baja

Patella infera

Patella

dysplázie

chondromalácie

Páteř

anatomické variace

atlantoaxiální subluxace

blok obratlových těl

defekt oblouku

expanze obratle

hutný obratel

hutný pedikl

chybějící pedikl

infekce

kolaps obratle

komprese více obratlů

kostní nádory obratlů

kostní výrůstky

onemocnění krycích ploten

poranění

poruchy segmentace

reprolaps

rozšíření vzdálenosti mezi pedikly

skolióza

spina bifida

stenóza páteřního kanálu

výhřez disku

změna MR signálu

zmenšení obratlového těla

změny ohraničení obratlových těl

zvětšení foramina intervertebrale

zvětšení obratlového těla

Páteřní kanál

rozměry

Patologické zlomeniny

dětí

Pediatrické trauma skóre

Pedikl

aroze

osteolýza

osteolýza

sklerotizace

zkrácení

zvětšení

Pedikulární subtrakční osteotomie

Pellegriniho-Stiedova choroba

Pellegriniho-Stiedova choroba

Pembertonova osteotomie

Periartikulární kalcifikace

Periferní nervy

obaly

Perilunátní instabilita

Perineuriom

Periost

Periostitida

floridní reaktivní

Periostitis ossificans

Periostóza

Periostóza

a sklerotizace

mandibulární

oboustranná

Periprocedurální hydratace

Peritendinitida

Achillova šlacha

Peritendinitis calcarea -

Perthesova choroba

Perthesova léze

labrum

Pes calcaneovalgus

Pes equinovarus

Pes equinus

Pes excavatus

Pes planus

Pes serpens

Pierre-Marieova choroba I

Pierre-Marieova choroba I

Pierreova-Marieova-Bambergerova choroba

Pierreova-Marieova-Bambergerova choroba

Piersonova choroba

Pigmentová vilonodulární synovitida

výpotek kloubní

Pigmentové névy

Pilomatrikom

Pinborgův nádor

Píštěl

CNS, únik moku

Plagiocefalie

Platybazie

Platyspondylie

definice

generalizovaná

Plazmocytom / mnohočetný myelom

lebka

Plazmocytom

Plexiformní fibrohistiocytický tumor

Plexiformní neurofibrom

PLIF

Plika

infrapatelární

mediopatelární

suprapatelární

Plod

velikost for. magnum

Plochá noha

vrozená

Plyn

v kosti

PNET

měkké tkáně

Pneumoartrografie

Pneumocefalus

Pneumocysta obratle

PNST

POLIPSA

Polohové deformity nohy

POLPSA

Polyartritida s pozitivním revmatoidním faktorem

Polyartritida

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní chronická porevmatická

progresívní chronická

Polycythemia vera

kostní dřeň

Polydaktylie

Polychondritida

relapsující

Polymyozitida

Poranění

akromioklavikulárního kloubu

artropatie po

čelistí

epifýz, apofýz

chrupavky, MR

kolenních vazů

kostí, děti

muskuloskeletální, děti

novorozenci

páteř

poporodní

ramene, měkké tkáně

rotátorové manžety

sternoklavikulárního kloubu

šlach dolní končetiny

vazů nohy

Porfyrie

Possadova zlomenina

Postinfekční myelitida

Postova operace

digitus malleus

Pottova choroba

tbc

Pottova zlomenina

Pozdní reakce

JKL

PPNET

Preiserova choroba

Preleukémie

Preluxace

kyčelní

Premedikace

JKL

Progerie

Progerie

Progerie

Projasnění

kosti, s excentrickou expanzí

kosti, s objemnou expanzí

lebka, mnohočetná

ložiskové, ve dřeni

metafýzy kostí

obsahující kost

subartikulární

v kosti, mnohočetná nepravidelná

Prolaps

arachnoidey

disku

Pronatio dolorosa

Prostaglandin

periostitida

Protruze

acetabula

disku

Prsty

gangréna

Předloktí

deformace

expanze měkkých tkání

poranění

Přední humerální linie

Přední humerální linie

Přednoží

rtg anatomie

Přechodná synovitida

Příčný defekt končetiny

Příznak dvojlinky

na T2

příznak kapky

příznak prázdné jamky

Pseudo - Codmanův trojúhelník

kosti / reaktivní trojúhelník

Pseudoachondroplázie

Pseudoartróza

Pseudodna

Pseudodna

Pseudohypoparathyroidizmus

Pseudoleukémie

Pseudomaligní léze

kosti

Pseudospondylolistéza

Pseudosubluxace

C2-3 u dětí

Pseudotumor

hemofilický, předloktí

hemofilický

hemofilický

Psoriatická artritida

Pyknodysostóza

lebka

Pyleova choroba

Pyomyositida