N

Nádor šlachových pochev)

Nádor šlachových pochev

Nádor

keratocystický odontogenní

Nádorům podobné léze

klouby

kosti

kosti

kosti

měkké tkáně

Nádory

cévní

kloubů

pláště periferních nervů

Náhrada kostní dřeně

Nanosomie

Nediferencovaný pleiomorfní sarkom (MFH)

Nediferencovaný pleomorfní sarkom

kosti

kostisarkom;nediferencovaný pleomorfní, kosti

Nefrogenní systémová fibróza

Nefropatie

JKL

JKL

Nekróza kostní, avaskulární

Nekróza kostní

hlavice humeru

Nekróza

avaskulární kostní

avaskulární, trochlea tali

Neoartróza

Neosifikující fibrom

Nervové kořeny míšní

spojené

Nervové obaly

nádory

Nervový plášť

nádory

NETI

periferní

Neurilemom

kosti

měkké tkáně

Neurinom

měkké tkáně

Neuroblastom

lebka

Neurofibrom

Neurofibrom

lebka

měkké tkáně

plexiformní

Neurofibromatóza

orbita

páteř, meningokéla

páteř, scalloping

páteř, skolióza

Neurom

Neurom

měkké tkáně

Neuropatická artropatie

kloubní myšky

Névy

kožní

NFD

Nitrolební tlak

zvýšený

zvýšený

Nodulární fascitida

Noha

abnormální

hákovitá

polohové deformity

rtg anatomie

Notochordální nádor

Novorozenci

extrakraniální poranění

krvácení, extrakraniální

poranění cervikokraniální

NSF

NSF

Nuchální fibrom