M

M. anconeus epitrochlearis

M. anconeus epitrochlearis

m. peroneus quartus

m. soleus

Madelungova deformace

enchondrom

Madelungova nemoc

Magerlova klasifikace

páteř

Magerlova

klasifikace

Magický úhel-efekt

Magický úhel-efekt

Makrocefalie

Makrodaktylie

makrodaktylie

Makrodystrophia lipomatosa

Makrokranie

benigní familiární

Malabsorpce

křivice

Malformace

cévní

Malgaigneova zlomenina

Maligní fibrózní histiocytom

Maligní fibrózní histiocytom

Maligní myelom

Maligní schwannom

mallet toe

Malnutrice

proteoenergetická

Mandlova choroba

Mastocytóza

kosti

kostní dřeň

Meatus acousticus internus

Mediální tibiální stresový syndrom

Měkké tkáně

celulitida

cystická expanze

entezopatie

expanze - koleno

expanze - předloktí

expanzivní procesy

gangréna konečků prstů

hrudní stěna

hypervaskulární ložisko

kalcifikace

kontraktura ruky

onemocnění vazů a svalů ruky

osifikace

poranění kolenních vazů

poranění šlach a vazů ramene

poranění šlach dolní končetiny

poranění vazů nohy

útvar s hladinkou

útvar s hladinkou

změna denzity

změna signálu T2

Mělká trochlea, femur

Meloreostóza

Meningeom

en plaque

Meningitida

novorozenci

Meningokéla

lebka

míchy, laterální

okultní, sakrální

přední sakrální

Meningomyelokéla

Meningomyelokéla

meniskokapsulární separace

Menisky

anatomie

anomálie

cysta

kalcifikace

myxoidní změny

zmenšení

Metafýza

projasnění

Metakarpální kůstky

poranění

Metaplázie kostní

kloubní pouzdro

Metaplázie

agnogenická myeloidní

Metastázy

expanzivní

kostní

lebka, děti

lebka, děti

lebka, dospělí

lebka

osteolytické

osteoplastické

páteř

smíšené

Metatarsus primus varus

Metatarsus varus congenitus

Metatarsus varus

Metatarz V. - zlomenina

Meyerdingova klasifikace

spondylolýza

Mezenchymom

hrudní stěny

Migrace disku

Mícha

abnormální pedikl

Mikrocefalie

Mikrocefalie

Mikrodaktylie

Mikrodaktylie

Mikrofraktury

MR

Mikrognatie

Mikrokranie

Mikromelie

Milchova choroba

Milwaukee rameno

Mitchellova klasifikace

avaskulární nekróza kyčle

Mnohočetná epifyzární dysplázie

Mnohočetný myelom

Mňoukání

Modic

změny signálu obratlů

změny signálu obratlů

Möllerova-Barlowova choroba

Mondorův znak

Monteggiaova zlomenina

ulna

Monteggiova zlomenina

ulna

Mortonův neurom

MR kontrastní látky

MR

chondromalácie

únavové zlomeniny

Mukoidní změny

rotátorová manžeta

Mukopolysacharidózy

kostní změny

zúžení pánve

Mukormykóza

baze lební

Myelitida

postinfekční

Myelofibróza

Myelofibróza

Myelofibróza

Myeloidní metaplázie

kostní dřeň

Myelom

Myelom

Myelom

mnohočetný, lebka

mnohočetný

obratle

obratle

osteosklerotický

solitární

Myeloproliferativní onemocnění

Myeloschisis

Myeloskleróza / myeloidní metaplázie

páteř

Myeloskleróza

kosti

Myofibroblastom

palisádovaný,měkké tkáně

Myofibrom

Myofibromatóza

Myonekróza

kalcifikující

Myopericytom

Myositis ossificans

Myositis ossificans

Myositis ossificans

Myotrofie

monomelická

Myxoidní změny

rotátorová manžeta

Myxoinflamatorní fibroblastický sarkom (Inflamatorní myxohyalinní tumor

Myxom

měkké tkáně