L

Labrum glenoidale

poranění

variace tvaru

Labrum

ALIPSA

ALPSA

double lesion

GAGL

GARD

GLAD

HAGL

Perthesova léze

POLIPSA

POLPSA

single lesion

SLAP

triple lesion

Lafotainova kritéria instability

Lakuny

venózní, lebka

Laminektomie

Laminoplastika

dvoukřídlých dveří

jednokřídlých dveří

Larsenova – Johanssonova choroba

Laterální triangulární prostor

Leave me alone

kosti

LEBKA

Lebka

anatomie

bazilární imprese

fibrózní dysplázie

fibrózní dysplázie

foramina

histiocytóza X

hyperparatyreoidizmus

metastázy do baze lební

mnohočetné projasnění

nádory baze lební centrálně

nádory v oblasti klivu

pneumocefalus

sarkoidóza

spikulace

švy

variace

zbytnění kalvy

zmenšení

ztenčení lebečních kostí

zvětšení

zvýšení sytosti lebečních kostí

zvýšený intrakraniální tlak

Léčba

nežádoucích reakcí JKL

LeFortovy

zlomeniny

zlomeniny

Leggova-Calvého-Perthesova choroba

Leiomyom

intravenózní

měkké tkáně

vaskulární

Leiomyomatosis peritonealis disseminata

Leiomyosarkom

Lepra

kostní změny

Lériho choroba

Leukémie

kostní dřeň

kostní změny

kostní změny

měkké tkáně

Lidokainový test

Liffertova-Arkinova choroba

Lig. apicale

Ligamentum

acromioclaviculare

alare C1

annulare

apicale - C1-2

capitis femoris

coracoclaviculare

costoclaviculare

cruciatum anterius

cruciatum posterius

dentatum

flavum kalcifikace

flavum

interspinosum

laterální kolaterální, koleno

longit.ant. - kalcifikace

longit.ant. - kalcifikace

longit.ant.

longit.ant.

longit.post. - kalcifikace

longit.post. - kalcifikace

longit.post.

longit.post.C1-2

mediální kolaterální, koleno

meniscofemorale posterius

nuchae kalcifikace

nuchae

patellae

patellae

radiocarpeum palmare

radiocarpeum palmare

supraspinale

tibiofibulare ant.

transversum C1-2

Likvorea

Limbus vertebrae

Linie

Hilgenreinerova

Hlavinkova

paravertebrální

přední humerální

radiokapitulární

Shentonova-Ménardova

Lipoblastom

měkké tkáně

lipodystrofie

intestinální

Lipofibromatóza

Lipom

měkké tkáně

parostální

Lipoma arborescens

kolena

Lipomatóza

epidurální

měkkých tkání

Liposarkom

kostí

měkké tkáně

měkké tkáně

Lisfrancův kloub

poranění

lobster claw

Looserovy zóny přestavby

osteomalacie

Lopatka

zlomenina

Luxace

atlantoaxiální

facet, C páteř

hlavičky radia

kolena

kolena

kyčle, vrozená

kyčle

lokte

radia

ramene

temporomandibulární kloub

Luxace-definice

Lymfangiom

kosti

Lymfangiomatóza

kostní

Lymfangiomyom

Lymfangiosarkom

měkké tkáně

Lymfatické malformace

Lymfom

histiocytární, kostní

kostní, primární

páteř

Lymská nemoc

klouby