K

Kagerův trojúhelník

anatomie

hypertrofie

Kalcifikace

Achillova šlacha

dna

intraorbitální

konců prstů

měkkých tkání

menisků

metastatické

periartikulární

šlach

Kalcifikující burzitida

Kalcifikující myonekróza

Kalcifikující tendinitida

Kalcifikující tendinitida

Kalcifikující tendinitida

rotátorová manžeta

Kalcinóza

tumorózní

Kalciumpyrofosfátová artropatie

Kalotaxe

Kamptodaktylie

Kamptodaktylie

Kamptodaktylie

Kaposiho sarkom

Kapsulitida

adhezivní - rameno

adhezivní

Kardiopulmonální osteopatie

Kardiopulmonální osteopatie

Karpální kůstky

anatomie

dislokace

Karpální tunel

Kartilaginózní exostóza

Kefalhematom

Kefalhematom

Kefalhematom

Keratocystický odontogenní nádor

Kienböckova choroba

Kiteův úhel

Kladívková zlomenina

prst ruky

kladívkovité prsty

Kladívkový prst

operace

Klasifikace

AATS - poranění hrudní stěny

AO, obecně

AO

Breslowova, melanom

Castellviho

Clarkova, melanom

dle Andersona

dle Arleta, hlavice kyčle

dle Brodera

dle Denise, os sacrum

dle Denise

dle Essexe-Loprestiho

dle Fernandeze

dle Frykmana

dle Harrise, acetabulum

dle Harrise

dle Judeta a Letournela

dle Letournela a Judeta, acetabulum

dle Magerla

dle Mitchella, kyčel, MR

dle Müllera, distální humerus

dle Müllera, distální radius

dle Nashe a Moea

dle Neera

dle Palmera

dle Pauwelse

dle Pipkina

dle Saltera a Harrise

dle Sanderse

dle Schatzkera, tibie

dle Snydera

dle Tileho

dle Zdravkovice

FICAT, avaskulární nekróza kyčle

FICAT/Arletova

Grafova

ILAR

pánev AO-ASIF

páteř AO-ASIF

PUMC, skolióza

SLIC

TLICS

zlomenin baze I. metatarzu

zlomenin glenoidu

Klavikula

zlomenina

Klepetovitá noha

Klinodaktylie

Klivus

nádory

Kloubní dysplázie

Kloubní myšky

Klouby

artróza

nádory

onemocnění synovie

operace

sakroileitida

tekutina

zánět

Koalice kalkaneu a talu

Koalice tarzálních kostí

Köhlerova choroba I

Köhlerova choroba

Koleno

artróza

expanze v měkkých tkáních

poranění

vrozená luxace

Komoce míchy

Kompartment syndrom

Kompartment syndrom

Komprese obratle

Kongenitální hemangiom

Koňská noha - pes calcaneovalgus

Kontraktura prstů

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Kontrastní látky - jodové viz JKL

Kontuze kosti

Kontuze

chondrální

Konverze kostní dřeně

Kopitzův paralelogram

Kopitzův paralelogram

Korporektomie

Kortikální defekt

subperiostální

Kost křížová

nádory

Kost v kosti

Kosti

akroosteoskleróza

aseptická nekróza

aseptická nekróza

asymetrické ruce

deformace předloktí

eroze a usurace

eroze dist. článků ruky

eroze zevního konce klíčku

fibroosteoklazie

humerus, eroze proximálně

kalcifikace konců prstů

kost v kosti

kostní nádory - klasifikace

kostní skleróza, difúzní

leave me alone

ložiska sklerotizace

ložisko obsahující plyn

ložiskové změny žeber

metastázy

mnohočetná nepravidelná projasnění

nádory dle věku

oboustranná periostální reakce

onemocnění epifýz

osteomalácie a křivice

osteopenie

osteoporóza

periostální reakce

pohárkové metafýzy

poranění u dětí

poranění

poruchy růstu

povrchové útvary

projasnění obsahující kalcifikaci

projasnění pruhovité, metafýzy

projasnění s excentrickou expanzí

projasnění s objemnou expanzí

projasnění ve dřeni

pruhovité zahuštění

pseudomaligní léze

skleroticko - lytické ložisko

sklerotizace a periostóza

snížení hutnosti

solitární sklerotické ložisko

subartikulární projasnění

útvar s hladinkou

útvar s hladinkou

základní typy onemocnění

zářezy na dolních okrajích žeber

zářezy na horních okrajích žeber

zkrácení metatarzů, metakarpů

změna na prstech

změny femuru

změny pánve

změny tibie a fibuly

změny žeber

zvýšení hutnosti - pruhovité

zvýšení hutnosti

Kostní dřen

infiltrace, MR

Kostní dřeň

krvetvorná

MR

Kostní dřen

onemocnění

Kostní edém

Kostní nádory

četnost v různých kostech

dle četnosti

chirurgické

nechirurgické

sledování po terapii

umístění v kosti

Kostní štěpy

Kostní věk

Koxartróza

Kraniolakunie

Kraniostenózy

Kraniosynostózy

Kretenizmus

kostní změny

kostní změny

změny na lebce

Krevní ztráty

děti

dospělí

Krvácení

epidurální, páteř

MR signál

po poranění skeletu

Křečové stavy

léčba

Křivice

Křivice

Křivice

gastroenterogenní

periostóza

Kurděje

Kurděje

Kyčel

artróza

avaskulární nekróza

fragmentace hlavice

luxace

marginální luxace

operace dětí

poranění

vrozená dysplázie

vývojová dysplázie

žabí poloha

Kyfoplastika

Kyfóza

úhel dle Stagnara

Kyklopova léze