I

Idiopatická durální dysplázie

Idiopatická hyperkalcémie u dětí

Idiopatická skolióza

ILAR klasifikace

iliotibiální pruh

Imobilizace

a osteopenie

Impakce

osteochondrální

Impingement

acetabulární

hamatolunátního

hlezno

rameno

subakromiální

štěpu ACL

ulnární

Index

cefalický

falangální

Insallův–Salvatiho

Insallův–Salvatiho

ultrazvukový pevnostní

Infantilní kortikální hyperostóza

Infantilní

hemangiom

Infarkt

kostní, kortikální

kostní, medulární

Insallův–Salvatiho index

Insallův–Salvatiho index

Insallův–Salvatiho index

Insallův–Salvatiho index

Inseritida

Inspirační dušnost

léčba

Instabilita dist radia

Lafotainova kritéria

instabilita

atlantookcipitální

DISI

dorzální interkalární

femoropatelární

hlezna

karpální

kloubů DK

okcipitální kondyly

pánevního kruhu

pánve-rotační

páteř

páteře-typy

perilunátní

ramena-přední,zadní

ramene-přední

skafolunátní

VISI

insuficientní zlomenina sakra

insuficientní zlomenina sakra

Insula compacta

Insula compacta

Insula compacta

Interpedikulární vzdálenost

Intrakraniální tlak

zvýšený

Intratendinózní cysta

rotátorová manžeta

Invaginace

bazilární, lebka

Involucrum

Ionizace

JKL

Iselinova choroba