H

HADD

HAGL

HAGL

Haglundova exostóza

Haglundova choroba

Haglundova choroba

Hallux valgus

operace

operace

hallux varus congenitus

Halo fixace

Hamarcie

Hamartom

fibromatózní infantilní

fibrózní

hrudní stěny

chondromezenchymální

Hammer toe

operace

Hamstring svaly

Handova - Schüllerova - Christianova choroba

Harrisovo znamení

rachitida

Hassova choroba

Hawkinova klasifikace

zlomenina talu

Hawkinsův příznak

Heberdenovy uzly

Hemangioblastom

měkké tkáně

Hemangioendoteliom

kosti

měkké tkáně

Hemangiom infantilní

Hemangiom

kostní

kostní

lebka

měkké tkáně

měkké tkáně

měkké tkáně

páteř

páteř

synovie

Hemangiomatóza

cystická

Hemangiopericytom

Hemangiopericytom

Hemangiopericytom

kosti

lebka

měkké tkáně

Hemartros

Hematom

MR signál

novorozenci, hlava

subgaleální, novorozenec

subgaleální, novorozenec

subgaleální, novorozenec

subgaleální

Hemimelie

Hemimyelokéla

Hemivertebra

Hemofilie

hemartros

kosti, klouby

osteoporóza

pseudotumor, měkké tkáně

pseudotumor

Hemochromatóza

kostní změny

Hemopoéza

extramedulární

Heparinizace

osteoporóza

Hereditární sférocytóza

herniace svalů

Hibernom

měkké tkáně

Hilgenreinerova linie

Hillův-Sachsův defekt

Hillův-Sachsův defekt

Hindfoot

Hirayamova choroba

Histiocytom

adenomatoidní, fibrózní

benigní fibrózní

maligní fibrózní

maligní fibrózní

Histiocytóza X

lebka

páteř

Hladinka

kosti, svaly

Hlavice femuru

nekróza kostní

Hlavinkova line

Hlezno

rtg anatomie

Hnědý nádor

pseudotumor

ruka

Hodinové sklíčko

vyklenutí kortikalis

Homocystinurie

kosti

Honda sign

Hrudní stěna

infekce

nádory

poranění

Hrudník

vlající

Humerus

eroze proximálního konce

poranění

varus

zkrácení

Humpreyovo ligamentum

Hurlerové choroba

Hutchinsonova zlomenina

Hydatidní cysta

obratel

Hydrocefalus

benigní externí

Hydrops articulorum intermittens

Hydrops

kloubní

Hygrom

předloktí

Hyperkalcémie

idiopatická, u dětí

Hyperostóza

difuzní idiopatická skeletální

endostální, kortikální

infantilní kortikální

kraniotubulární

Hyperparatyreoidizmus

kalcifikace v měkkých tkáních

lebka

primární

primární

sekundární

Hyperplázie

kostní dřeně

Hypertenze

léčba

nitrolební

Hypertrofická osteoartropatie

Hypertrofická osteoartropatie

Hypertyreóza

kostní změny

Hypofosfatázie

Hypogonadismus

Hypochondrogeneze

Hypoparatyreoidizmus

páteř

sekundární

Hypotenze

léčba

Hypotyreóza

kostní změny

obratle