F

Facety

poranění, C páteř

Fairbankova choroba

Falangální index

Fasciitida

periostální

Fasciotomie

Fascitida

nekrotizující

nodulární

plantární

Fat pad

Femorální dysplázie

proximální fokální

Femoropatelární dysplázie

Femur

defekt proximálně

zkrácení

Fenobarbital

změny na kostech

Fentonova zlomenina

Fenytoin

kostní změny

Fibrocementom

Fibrodysplasia ossificans progressiva

Fibrokartilaginózní dysplazie

Fibrolipogranulom

tumefaktivní, ruka

Fibrom

dezmoidní

dezmoplastický

dezmoplastický

chondromyxoidní

kalcifikující aponeurotický

neosifikující

nuchální

osifikující, kosti

osifikující

osifikující

posttraumatický perineurální

šlachových pochev

Fibromatóza krku

Fibromatóza

agresivní

agresivní

hyalinní

infantilní

venózní malformace

Fibroosteoklazie

Fibroosteoklazie

Fibroosteom

čelisti

Fibrosarkom

Fibrosarkom

kongenitální infantilní

Fibroxantom

atypický

Fibróza

epidurální

Fibrózní dysplázie

familiární

kosti obecně

kosti obecně

kosti obecně

kosti obecně

lebka

lebka

obličej

páteř

žebra

Fibrózní hamartom

Fibrózní kortikální defekt

Fibrózní metafyzární defekt

FICAT klasifikace

hlavice kyčle

Fissura annularis

Fissura orbitalis inferior

Fissura orbitalis superior

Fissura orbitalis superior

zvětšení

Fluid sign

Fluoróza

Fluoróza

Fluoróza

Fokální defekt

proximálního femuru

Fokomelie

Fongova choroba

Fontanella

major

mastoidea

minor

sphenoidalis

Foramen jugulare

Foramen lacerum

Foramen magnum

Foramen opticum

zvětšení

Foramina lební

Foraminektomie

Foraminotomie

Forestierova choroba

Forestierova choroba

Fragilitas ossium

Frankelovy bílé proužky

kurděje

Freibergova choroba

Freibergova nemoc

Friedrichova choroba

Frohseova arkáda

Frohseova arkáda