D

Daktylitida

tbc

Daktylolýza

spontánní

Dávkové limity

Defekt

fibrózní metafyzární

osteochondrální

subperiostální, kortikální

Deficit okluze/skusu

Deformující spondylóza

Deltoidní vaz-části

Denzitometrie

duální

Deplece kostní dřeně

Dercumova nemoc

Dermatofibrosarkoma protuberans

Dermatomyozitida

Dermoid

lebka

prsty ruky

Desmoid

Deterministický účinek

Děti

poranění kostí

týrání, kostní změny

Dětské traumatologie

DEXA

Dezmoid

abdominální

extraabdominální

kortikální

kyčle

nitrokostní

periostální

Dezmoidní fibrom

Dezmoidní nádor

extraabdominální

Diabetes mellitus

neuropatie

osteomyelitida

Diabetická embryopatie

Diabetická noha

Diabetická noha

Diafýza

Diaphragma pelvis

Diaphragma urogenitale

Diastematomyelie

Diastematomyelie

Diastomyelie

Diastrofická dysplázie

Diazova choroba

Dietrichova choroba

Difúzní plexiformní neurofibrom

Digiti hamati

Digiti Hippocratici

Digiti malei

Digiti mallei

Digitus malleus

digitus V. supraductus

Diplopie

při úrazu

Discitis

DISH

DISH

DISI

poranění zápěstí

Disk meziobratlový

degenerace

Diskektomie

Diskoidní meniskus

Dislokace

perilunátní

Distorze

kotníku

Dna

Dna

Dna

Dno pánevní

rtg anatomie

Dolichocefalie

dorzoplantární TC úhel

Double–line sign

Drepanocytóza

Duchennova - Erbova paralýza

Duchennova muskulární dystrofie

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova zlomenina

Durální dysplázie

Dutiny

maxilární, obliterace

Duverneyova zlomenina

Dwarfizmus

DXA

Dysplázie acetabula

Dysplázie kostní

kraniotubulární

sklerozující

Dysplázie

epifyzální hemimelická

epifyzální

femoropatelární

fibrokartilaginózní

fibrózní, lebka

hrudníku, asfyktizující

idiopatická durální

interartikulární, páteř

interartikulární, páteř

kloubní

kostní

kostní

kyčel, vrozená

mnohočetná epifyzární

osteofibrózní

osteofibrózní

osteofibrózní

pately

progresivní diafyzální

sklerozující

spondyloepifyzální

Streeterova

Streeterova

Streeterova

subokcipitální

tanatoforická

Dysrafizmus

míšní

Dysspondylia thoracalis synostosans

Dystrofické kalcifikace

měkkých tkání

Dystrofie

reflexivní sympatická