A

ABER

rameno

Abnormální prsty

Abrupce

hrany tibie

os triquetrum

proc. coronoideus

tuberculum majus

tuberculum minor

Absces

Brodieho

epidurální

epidurální

měkké tkáně

osteomyelitida

paravertebrální, tbc

periapikální

peridontální

tbc

Absolutní stenóza

páteřního kanálu

Absorpciometrie

duální

Abtova - Letterova - Siweova choroba

Acetabulární dysplázie

acetabulárního impingementu

Acetabuloplastiky

Acetabulum

anteverze

dysplázie

plovoucí

protruze

zlomeniny

adaktylie

Adamantinom

čelisti

periferních kostí

Adenoameloblastom

mandibula

Adhezivní kapsulitida

rameno

Adiposis dolorosa

Agnogenická myeloidní metaplázie

Agresivní fibromatóza

Ahlbäckova choroba

Achillova šlacha

poranění

Achondrogeneze

Achondrogeneze

Achondroplázie

heterozygotní

homozygotní

obratle

prsty ruky

Ainhum

Ainhum

Akineze

Aklazie diafyzární

Akromegalie

Akromegalie

Akromegalie

Akromioklavikulární artróza

rotátorová manžeta

Akromioklavikulární kloub

poranění

Akroosteolýza

familiární idiopatická

Akroosteoskleróza

Akropachie

tyreoidní

Aktinomykóza

hrudní stěny

Akutní reakce

JKL

Albersova-Schönbergova choroba

Albersova-Schönbergova choroba

Alergoidní reakce

JKL

léčba

ALIF

ALIPSA

Alkaptonurie viz ochronóza

Alkaptonurie

Alkaptonurie

Alkoholická fetopatie

ALPSA

ALVAL

Alveolární sarkom

měkké tkáně

Amelie

Amelie

Ameloblastom

čelisti

tibie

Amyloidóza

osteolýza, artikulárně

postižení synovie

výpotek kloubní

Amyoplázie

Anafylaktické reakce

Anafylaktický šok

léčba

Andersonova léze

Anémie

aplastická

Ewingův sarkom

hemolytické, lebka

hemolytické, lebka

kostní změny

normocytární

srpkovitá, lebka

srpkovitá

Aneuploidie

Aneuryzma

a.car.int., infraklinoidní

Aneuryzmatická kostní cysta

páteř

Angioblastom

maligní

Angiodysplastické syndromy

Angiofibrom

Angioleiomyom

Angiomatoidní histiocytom

Angiomatóza

Angiomatóza

Angiomyxom

Angiosarkom

kosti

měkké tkáně

páteř

Angustia pelvis

Ankylóza

senilní hypertrofická

Anomálie

atlantookcipitální

Antetorze

bérce

Anteverze

acetabulum

Antimongoloidní postavení

Anulární ruptura

AO - ASIF klasifikace

páteř

AO klasifikace

obecně

AO-ASIF

klasifikace, obratle

Aorta

koarktace, změny žeber

Aplastická anémie

Apofyzální prstenec

zlomenina

Apofyzitida

Apofyzitida

Apofýzy

poranění

Arachnodaktylie

Arachnoidální cysta

lebka, trauma

páteř

Artritida s entezitidou

Artritida

bakteriální

HLA-B27

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní porevmatická

juvenilní revmatická

juvenilní revmatická

juvenilní revmatická

juvenilní, idiopatická

psoriatická

revmatická

základní typy

Artritidy

dětské

dětské

juvenilní - srovnání

s demineralizací

Artritis urica

Artrodéza

Artrogrypóza

Artrogrypóza

Artrogrypóza

kontraktura ruky

Artropatie, krystalová

Artropatie, krystalová

Artropatie

enteropatické

kalcium pyrofosfátová

kalcium pyrofosfátová

neuropatická;kloubní myšky

neuropatická

po poranění

Artróza

Artróza

erozivní

facet

facet

kolena

kyčle

lokte

mandibulární

páteř

ramena

zápěstí

Asfyktická hrudní dysplázie

ASIF klasifikace

Askinův nádor

Atelosteogeneze

Atlantoaxiální disociace

Atlantoaxiální rotační subluxace

Atlantoaxiální subluxace

Atlantookcipitální anomálie

Atlantookcipitální disrupce

Atypický fibroxantom

A-V malformace

měkké tkáně

mícha, epidurální hematom

viz cévní malformace

Avaskulární kostní nekróza

Avaskulární nekróza

kostní

kyčel

lebka

Avitaminóza C

AVM

klasifikace

Avulze

distální femur

glenohumerálního vaz

koleno

kostní

krycí ploténka

metakarpů

MR

ulnárního epikondylu