Ž

Žabí poloha

Žebra

celkové změny

ložiskové změny

únavová zlomenina

zářezy na dolních okrajích

zářezy na horních okrajích

zlomenina

Žebro

krční

Žlutá kostní dřeň