STRUKTURA KNIHY

1.1 - Jednotlivé podkapitoly

ZOBRAZOVACÍ METODY

2.1 - Ionizující záření

2.2 - Ozáření matky a plodu

2.3 - Vyšetřovací techniky u dětí

2.4 - Kontrastní látky v diagnostickém zobrazování

VĚK A VÝVOJ

3.1 - Terminologie popisující věková období

3.2 - Prenatální vývoj

3.3 - Vrozené vývojové vady (VVV)

3.4 - Postnatální věk

3.5 - Příčiny úmrtí dle věku a pohlaví

OHROŽENÍ MATKY A / NEBO PLODU

4.1 - Krvácení bez viditelných známek intrauterinního těhotenství

4.2 - Předporodní krvácení

4.3 - Graviditas extrauterina = ektopická gravidita

4.4 - Abnormální placenta

4.5 - Anomálie a onemocnění pupečníku

4.6 - Abnormální plodový vak

4.7 - Útvar adnex v těhotenství

4.8 - Expanze v oblasti těla nebo krčku dělohy v těhotenství

4.9 - Komplikace císařského řezu

4.10 - Náhlé příhody břišní (NPB) v těhotenství a těsně po porodu

4.11 - Těhotenská gestóza

ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

5.1 - Bolesti hlavy

5.2 - Poruchy zraku

5.3 - Křeče

5.4 - Dětská mozková obrna – DMO

5.5 - Mentální retardace – oligofrenie

5.6 - Předčasná a pozdní puberta

5.7 - Kašel

5.8 - Stridor

5.9 - Dušnost

5.10 - Srdeční selhání

5.11 - Arteriální hypertenze

5.12 - Hyperbilirubinémie

5.13 - Poruchy příjmu potravy

5.14 - Zvracení a reflux

5.15 - Bolest břicha

5.16 - Porucha mikce

5.17 - Bolesti zad

5.18 - Klinické projevy extrakraniálních nádorů

HEMOBLASTÓZY U DĚTÍ

6.1 - Leukémie

6.2 - Lymfomy

LEBKA

7.1 - Anatomie

7.2 - Kraniocerebrální poranění

7.3 - Cervikokraniální poranění po porodu

7.4 - Změna velikosti lebky

7.5 - Projasnění – normální variace

7.6 - Projasnění bez okrajové sklerózy u dětí

7.7 - Projasnění s okrajovou sklerózou

7.8 - Rozestup švů

7.9 - Zesílení kalvy

7.10 - Ztenčení lebečních kostí

7.11 - Zvýšení sytosti lebečních kostí

7.12 - Zvýšený nitrolební tlak

7.13 - Idiopatická nitrolební hypertenze

7.14 - Bazilární imprese

KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ OBSAH, UCHO

8.1 - Anatomie

8.2 - Osteolýza pyramidy

8.3 - Útvar v zevním uchu

8.4 - Střední ucho

8.5 - Vnitřní ucho

ORBITA

9.1 - Anatomie

9.2 - Malformace orbity

9.3 - Zvětšená orbita

9.4 - Zvětšení optického foramina

9.5 - Hyperostotická orbita

9.6 - Intraorbitální kalcifikace

NOS, PARANAZÁLNÍ DUTINY

10.1 - Anatomie

10.2 - Anatomické variace způsobující klinické problémy

10.3 - Zmenšení / aplázie paranazálních dutin

10.4 - Zastření nosní dutiny

10.5 - Zastření paranazálních dutin

10.6 - Zastření maxilární dutiny

ČELISTI

11.1 - Anatomie

11.2 - Poranění

11.3 - Změny velikosti

11.4 - Změny pars alveolaris a periodoncia

11.5 - Projasnění kostní struktury v čelisti

11.6 - Sklerotické změny čelistí

11.7 - Mandibulární periostóza

11.8 - Plovoucí zuby

MOZEK

12.1 - Embryologie a anatomie mozku

12.2 - Vývoj myelinizace

12.3 - Anomálie CNS

12.4 - Zobrazování lbi a mozku plodu, novorozenců a kojenců

12.5 - Cerebrovaskulární malformace

12.6 - Poranění mozku

12.7 - Následky poranění mozku

12.8 - Degenerativní onemocnění obou hemisfér mozku

12.9 - Metabolická onemocnění mozku dle místa biochemické poruchy

12.10 - Metabolická onemocnění mozku dle místa postižení

12.11 - Zvětšení mozku při edému

12.12 - Asymetrická velikost hemisfér

12.13 - Rozšíření kůry mozkové

12.14 - Atrofie mozková

NÁDORY CNS

13.1 - Klasifikace primárních nádorů CNS

13.2 - Incidence nádorů CNS

13.3 - Nádory dětí a mladistvých dle lokalizace

13.4 - Mnohočetné nádory CNS

ZMĚNY DENZITY

14.1 - Hypodenzní ložiska

14.2 - Nitrolební kalcifikace

14.3 - Hyperdenzní útvary

14.4 - Cystické útvary

ZMĚNY MR SIGNÁLU

15.1 - Ložisko / -a s vysokým T2 signálem

MÍCHA

16.1 - Vývoj

16.2 - Anatomie

16.3 - Anomálie míchy a míšních obalů - spinální dysrafizmus

16.4 - Poranění míchy

16.5 - Atrofie míchy

16.6 - Rozšíření míchy – intramedulární útvar

16.7 - Intradurální, extramedulární útvar

16.8 - Extradurální = epidurální útvar

16.9 - Útvar obsahující tuk

16.10 - Spinální blok

16.11 - Zánětlivé myelopatie

ZOBRAZOVÁNÍ KLINICKÝCH PROBLÉMŮ A KLASIFIKACE V NEUROLOGII

17.1 - Bolest hlavy

17.2 - Epilepsie

17.3 - Porucha vědomí

OKO

18.1 - Normální anatomie

18.2 - Změna velikosti bulbu

18.3 - Útvar v bulbu

18.4 - Jednostranný exoftalmus = proptóza

18.5 - Útvar v orbitě

DUTINA ÚSTNÍ A KRK

19.1 - Anatomie

19.2 - Vývoj a vývojové anomálie

19.3 - Krční lymfatické uzliny

19.4 - Poranění

19.5 - Obstrukce nosních průduchů u novorozenců

19.6 - Solidní útvar na krku u dětí

19.7 - Makroglosie

19.8 - Zvětšení slinných žláz

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

20.1 - Anatomie

20.2 - Zvětšení štítné žlázy

20.3 - Zmenšení štítné žlázy

20.4 - Uzel ve štítné žláze

DÝCHACÍ CESTY

21.1 - Anatomie dýchacích cest

21.2 - Anomálie trachey

21.3 - Anomálie bronchů

21.4 - Poranění

21.5 - Akutní uzávěr HDC (horních dýchacích cest)

21.6 - Chronická obstrukce HDC u dětí

21.7 - Bronchiální stenóza či uzávěr

21.8 - Bronchiektázie

21.9 - Hemoptýza

PLÍCE

22.1 - Embryologie a anatomie

22.2 - Normální rtg anatomie

22.3 - Vrozené vývojové poruchy

22.4 - Anomálie plic při zobrazování in utero

22.5 - Poranění – vyšetření hrudníku po úrazu

22.6 - Postup hodnocení prostého snímku

22.7 - Typy změn plicního parenchymu

22.8 - Stranově odlišná velikost, transparence a cévní kresba plic

22.9 - Jednostranně zvýšená transparence hrudníku

22.10 - Oboustranně zvýšená transparence hrudníku

22.11 - Novorozenecké pneumopatie dle gestačního věku a typu příznaků

22.12 - Novorozenecké pneumopatie dle posunu stínu mediastina

22.13 - Tumorózní útvar v oblasti hrudníku u novorozenců

22.14 - Snížená transparence části či celého hemitoraxu

22.15 - Pneumatokéla

22.16 - Akutní infiltrativní změny

22.17 - Pneumonie – imunokompetentní nemocní

22.18 - Atypické pneumonie

22.19 - Difúzní infiltrativní změny – zvýšení denzity alveolárního typu

22.20 - Plicní městnání a edém

22.21 - Plicní kalcifikace a osifikace

22.22 - Intersticiální změny plicního parenchymu

22.23 - Voštinovitá plíce

22.24 - Vícečetné bulózní změny v jinak normálním plicním parenchymu

22.25 - Polékové změny plic

22.26 - Solitární plicní uzel – homogenní zastínění

22.27 - Mnohočetné plicní uzly

22.28 - Uzly s dutinou

22.29 - Zvětšené hily – oboustranně

22.30 - Jednostranné zvětšení plicního hilu

22.31 - Prstenčité stíny u dětí

22.32 - Plicní změny při imunosupresi, včetně AIDS

PLEURA A BRÁNICE

23.1 - Anatomie hrudní stěny

23.2 - Anatomie bránice

23.3 - Pneumotorax (PNO)

23.4 - Pleurální výpotek

23.5 - Ohraničené ztluštění pleury

23.6 - Pravostranný diafragmatický hrbol

23.7 - Vysoký stav bránice – jednostranný

23.8 - Vysoký stav obou polovin bránice

23.9 - Deprese, omezená pohyblivost bránice

23.10 - Brániční kýly

MEDIASTINUM

24.1 - Anatomie

24.2 - Akutní rozšíření mediastina

24.3 - Pneumomediastinum

24.4 - Posun mediastina

24.5 - Mediastinální útvary

24.6 - Mediastinální cystické útvary

24.7 - Hypodenzní útvary mediastina

24.8 - Mediastinální lymfatické uzliny

24.9 - Tymus

PRS

25.1 - Normální parenchym prsu

25.2 - Onemocnění prsu u dětí a adolescentů

25.3 - Technika posuzování mamografických nálezů

25.4 - Velký útvar v prsu v těhotenství

25.5 - Mastitida

25.6 - Oboustranně zvětšené axilární uzliny

SRDCE

26.1 - Vývoj srdce

26.2 - Krevní oběh plodu

26.3 - Prenatální vyšetření srdce

26.4 - Anatomie

26.5 - Anomální uložení nitrohrudních orgánů

26.6 - Anomální poloha srdce

26.7 - Poranění srdce

26.8 - Vrozené srdeční vady

26.9 - Celková změna velikosti srdce

26.10 - Nádory srdce

26.11 - Zvětšená pravá síň

26.12 - Zvětšená pravá komora

26.13 - Zvětšená levá síň

26.14 - Zvětšená levá komora

26.15 - Vyklenutí levé kontury srdeční

26.16 - Masa kardiofrenického úhlu

26.17 - Perikardiální tekutina

26.18 - Kardiální kalcifikace

26.19 - Kalcifikace chlopní

26.20 - Kardiovaskulární postižení u různých syndromů

VELKÉ CÉVY

27.1 - Anatomie aorty

27.2 - Anomálie aortálního oblouku a jeho větví

27.3 - Poranění aorty

27.4 - Velký aortální oblouk

27.5 - Rozšířená aorta

27.6 - Anatomie duté žíly

27.7 - Anomálie duté žíly

27.8 - Komprese a obstrukce dolní duté žíly

27.9 - Syndrom horní duté žíly

27.10 - Rozšíření horní duté žíly

27.11 - Aberantní levá a. pulmonalis – smyčka plicnice

27.12 - Anomální drenáž plicních žil

27.13 - Rozšíření truncus pulmonalis

27.14 - Rozšíření hlavních segmentů plicních tepen

27.15 - Obraz aneuryzmatu a ohraničeného zvětšení plicních cév

27.16 - Rozšíření plicních žil

27.17 - Plicní žilní městnání novorozenců

PERIFERNÍ CÉVY

28.1 - Anatomie supraaortálních tepen

28.2 - Onemocnění supraaortálních tepen

28.3 - Tepny břicha

28.4 - Stenózy tepen

28.5 - Žilní intrakraniální systém

28.6 - Žíly v oblasti krku

28.7 - Žilní systém hrudníku

28.8 - Vena azygos a hemiazygos

28.9 - Centrální katetry

28.10 - Žilní systém břicha a pánve

28.11 - Portální systém

BŘICHO – OBECNÉ PŘÍZNAKY

29.1 - Peritoneální prostory

29.2 - Lokalizace bolestí břicha

29.3 - Postup při analýze prostého snímku / CT

29.4 - CT vyšetření

29.5 - Poranění

29.6 - Atypická kolekce plynu

29.7 - Pneumoperitoneum

29.8 - Pseudopneumoperitoneum

29.9 - Pneumatosis intestinalis

29.10 - Volná tekutina v břiše

29.11 - Kalcifikace nitrobřišní

29.12 - Nitrobřišní krvácení

29.13 - Divertikly a pseudodivertikly

29.14 - Útvar v mezenteriu, omentu či peritoneálně

29.15 - Kýly

BŘICHO – PEDIATRIE

30.1 - Embryonální vývoj trávicího traktu

30.2 - Přehled vývojových anomálií gastrointestinálního traktu

30.3 - Anomálie nitrobřišních orgánů při zobrazování in utero

30.4 - Zobrazování ciliopatií

30.5 - Poranění břicha u dětí

30.6 - Abnormální rotace střev a volvulus

30.7 - Novorozenci

30.8 - Náhlé příhody břišní u kojenců a dětí

30.9 - Dilatace kliček tenkého střeva u dětí

30.10 - Pneumatizace s obrazem mýdlových bublin u dětí

30.11 - Zcela chybějící pneumatizace u dětí

30.12 - Neprůchodnost střevní u dětí

30.13 - Velký útvar v břiše u dětí včetně novorozenců

30.14 - Megakolon u dětí

30.15 - Anorektální anomálie

30.16 - Vzácné nitrobřišní nádory v dětském věku

JÍCEN

31.1 - Vývoj a anatomie

31.2 - Difúzní dilatace jícnu

31.3 - Stenózy jícnu – hladké kontury

31.4 - Stenózy jícnu – nerovné kontury

31.5 - Terciární kontrakce jícnu

31.6 - Zevní imprese jícnu

31.7 - Dysfagie

31.8 - Jícnové ulcerace

ŽALUDEK

32.1 - Anatomie

32.2 - Linitis plastica

32.3 - Dilatace žaludku

32.4 - Abnormální poloha žaludku

32.5 - Defekty náplně a tumorózní útvary žaludku

32.6 - Rozšíření retrogastrického prostoru

32.7 - Gastrokolická píštěl

32.8 - Obraz terče při postižení žaludku

32.9 - Plyn ve stěně žaludku

32.10 - Onemocnění postihující žaludek i duodenum

DUODENUM

33.1 - Anatomie a vývoj

33.2 - Poranění

33.3 - Dilatace duodena

33.4 - Abnormální poloha duodena

33.5 - Dlaždicovitý slizniční reliéf v bulbu duodena

33.6 - Vyhlazení – chybění duodenálních řas

33.7 - Zbytnění řas v duodenu

33.8 - Defekt v náplni duodena

JEJUNUM A ILEUM

34.1 - Anatomie

34.2 - Anomálie

34.3 - Poranění

34.4 - Stenózy tenkého střeva

34.5 - Dilatace tenkého střeva

34.6 - Nepravidelné tlustší řasy ± dilatace

34.7 - Oddálení (separace) kliček tenkého střeva

34.8 - Abnormální poloha kliček tenkého střeva

34.9 - Mnohočetné noduly na slizničním reliéfu

34.10 - Defekty v náplni tenkého střeva

34.11 - Nádory tenkého střeva

34.12 - Změny terminálního ilea a ileocékální chlopně

TLUSTÉ STŘEVO

35.1 - Anatomie

35.2 - Variace poloh jednotlivých částí tlustého střeva

35.3 - Stenózy tlustého střeva

35.4 - Konické zúžení céka

35.5 - Ohraničená dilatace tlustého střeva

35.6 - Megakolon

35.7 - Solitární defekt v náplni

35.8 - Vícečetné defekty v náplni

35.9 - “Otisky prstů“ na slizničním reliéfu

35.10 - Aftoidní vředy

35.11 - Plyn ve stěně tlustého střeva

35.12 - Zúžení rekta

35.13 - Imprese na přední kontuře rektosigmoidea

35.14 - Rozšíření presakrálního prostoru

35.15 - Presakrální útvar

JÁTRA

36.1 - Anatomie

36.2 - Poranění jater

36.3 - Fetální a novorozenecké kalcifikace jater a okolí

36.4 - Kalcifikace v játrech

36.5 - Hepatomegalie

36.6 - Difúzní změna echogenity

36.7 - Difúzní změny denzity – CT bez k.l.

36.8 - Ložiskové změny echogenity

36.9 - Ložiskové snížení denzity

36.10 - Cystická ložiska v játrech dle etiologie

36.11 - Ložiska s denzitou plynu

36.12 - Ložiskové zvýšení denzity

36.13 - Změny MR signálu jaterního parenchymu

36.14 - Nádory jater dle histologie – benigní

36.15 - Nádory jater dle histologie – maligní

ŽLUČOVÉ CESTY

37.1 - Anatomie

37.2 - MR cholangiografie (MRCP)

37.3 - Anomálie žlučových cest

37.4 - Poranění

37.5 - Defekty náplně žlučových cest

37.6 - Široký choledochus bez obstrukce

37.7 - Zúžení žlučových cest

37.8 - Změna velikosti žlučníku

37.9 - Ohraničené rozšíření stěny žlučníku

37.10 - Difúzní rozšíření stěny žlučníku (nad 3 mm)

37.11 - Cholelitiáza

SLEZINA

38.1 - Anatomie

38.2 - Malá slezina

38.3 - Poranění sleziny

38.4 - Splenomegalie

38.5 - Kalcifikace ve slezině

38.6 - Hyperechogenní drobná ložiska

38.7 - Cystické změny sleziny

38.8 - Solidní uzly ve slezině

PANKREAS

39.1 - Anatomie

39.2 - Vývojové anomálie a variace pankreatu a vrozené poruchy funkce

39.3 - Poranění pankreatu

39.4 - Tuková atrofie pankreatu – lipomatóza

39.5 - Kalcifikace pankreatu

39.6 - Cystické ložisko v pankreatu

39.7 - Tumorózní ložisko v pankreatu

39.8 - Akutní a chronická pankreatitida

NADLEDVINY

40.1 - Anatomie

40.2 - Poranění nadledvin

40.3 - Procesy napodobující uzel v nadledvině

40.4 - Oboustranné zvětšení nadledvin

40.5 - Cystické ložisko v nadledvině

40.6 - Solidní uzel v nadledvině

40.7 - Kalcifikace v nadledvinách

40.8 - Onemocnění nadledvin dle lokalizace

LEDVINY

41.1 - Normální nález

41.2 - Anomálie ledvin

41.3 - Prenatální onemocnění ledvin

41.4 - Poranění ledvin

41.5 - Nádory ledvin

41.6 - Neostrá či nezobrazená kontura ledviny na prostém snímku

41.7 - Kalcifikace v oblasti ledvin

41.8 - Plyn v močových cestách

41.9 - Jednostranné zjizvení ledviny

41.10 - Zmenšení ledviny, ledvin

41.11 - Zvětšení jedné či obou ledvin

41.12 - Nezobrazení jedné ledviny při vylučovací urografii

41.13 - Patologicky změněný nefrogram po k.l.

41.14 - Nezobrazení kalichů

41.15 - Dilatované kalichy

41.16 - Dilatovaný kalichopánvičkový systém

41.17 - Nekontrastní defekt náplně kalichopánvičkového systému

41.18 - Ohraničené vyklenutí kontury ledviny

41.19 - Ložiskové a difúzní změny echogenity

41.20 - Hypodenzní ložisko v ledvině na CT

41.21 - Cystické ložisko / -a ledviny

41.22 - Cysty ledvin

41.23 - Změny perirenálního prostoru

41.24 - Transplantovaná ledvina

41.25 - Ledvinné selhání

41.26 - Renální hypertenze

MOČOVODY

42.1 - Anatomie

42.2 - Anomálie močovodů

42.3 - Poranění močovodů

42.4 - Dilatace ureteru

42.5 - Zúžení ureteru

42.6 - Dislokace ureteru

RETROPERITONEUM

43.1 - Anatomie

43.2 - Retroperitoneální kalcifikace

43.3 - Retroperitoneální cystický útvar

43.4 - Zvětšení kompartmentu m. illiopsoas

43.5 - Retroperitoneální, nitrobřišní a pánevní lymfatické uzliny

PÁNEVNÍ ORGÁNY

44.1 - Solidní útvar v pánvi

44.2 - Cystické změny v pánvi

44.3 - Tekutina v Douglasově prostoru

44.4 - Atypická kolekce plynu v pánvi

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

45.1 - Anatomie

45.2 - Změny močového měchýře u plodu

45.3 - Anomálie

45.4 - Poranění močového měchýře

45.5 - Dilatace močového měchýře

45.6 - Zmenšený močový měchýř

45.7 - Zmenšení kapacity močového měchýře

45.8 - Deformace tvaru močového měchýře

45.9 - Rozšíření stěny močového měchýře

45.10 - Defekty náplně močového měchýře

45.11 - Kalcifikace močového měchýře

45.12 - Píštěl močového měchýře

45.13 - Poruchy močení

URETRA

46.1 - Vývoj uretry

46.2 - Anatomie

46.3 - Anomálie

46.4 - Poranění uretry

46.5 - Defekty v náplni uretry

MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

47.1 - Vývoj

47.2 - Anatomie

47.3 - Poranění

47.4 - Akutní bolesti skrota

47.5 - Zvětšení skrota

47.6 - Cystické změny varlete

47.7 - Cystické ložisko prostaty

47.8 - Nesestouplé varle

ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

48.1 - Vývoj

48.2 - Anatomie

48.3 - Anomálie

48.4 - Nejčastější urogenitální nádory v pánvi u dívek

48.5 - Nejčastější patologické procesy v pánvi u žen

48.6 - Cystické změny v pánvi

48.7 - Solidní a komplexní masa v pánvi u dospělých žen

KOSTI OBECNĚ

49.1 - Anatomie a fyziologie kostí obecně

49.2 - Horní končetina

49.3 - Dolní končetina

49.4 - Pánev

49.5 - Zrání skeletu

49.6 - Typy růstu a osifikace

49.7 - Poruchy růstu

49.8 - Poruchy osifikace

49.9 - Základní typy onemocnění kostí

49.10 - Onemocnění epifýz

49.11 - Onemocnění metafýzy

49.12 - Avaskulární = aseptická kostní nekróza = idiopatická osteochondróza = osteochondropatie

MUSKULOSKELETÁLNÍ TRAUMATOLOGIE

50.1 - Specifika dětské traumatologie

50.2 - Traumatologie kostí obecně

50.3 - Traumatologie kloubů, vazů a šlach

50.4 - Poranění rameního kloubu

50.5 - Koleno

50.6 - Kyčel

ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ

51.1 - Kostní skleróza difúzní

51.2 - Solitární sklerotické ložisko

51.3 - Mnohočetná sklerotická ložiska

51.4 - Pruhovité zahuštění = sklerotizace v kostech

51.5 - Sklerotizace a periostóza

51.6 - Obraz kosti v kosti

51.7 - Skleroticko – lytické ložisko

SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ

52.1 - Osteopenie – snížení hutnosti

52.2 - Osteoporóza

52.3 - Osteomalácie a křivice

52.4 - Fibroosteoklazie

52.5 - Pruhovité projasnění v metafýzách kostí

52.6 - Ložiskové projasnění dle věku, lokalizace a ohraničení

52.7 - Ložiskové projasnění ve dřeni

52.8 - Ložisko projasnění s excentrickou expanzí a ostrým ohraničením

52.9 - Projasnění s objemnou expanzí

52.10 - Subartikulární projasnění

52.11 - Ložisko projasnění obsahující kost či kalcifikaci

52.12 - Mnohočetná nepravidelná projasnění

52.13 - Ložisko v kosti obsahující plyn

POVRCHOVÉ KOSTNÍ ZMĚNY

53.1 - Periostální reakce = periostóza

53.2 - Oboustranná periostální reakce

53.3 - Eroze a uzurace zevní kortikalis

53.4 - Povrchové kostní útvary

NÁDORY KOSTNÍ

54.1 - Metastázy v kostech

54.2 - Nádory kostí – klasifikace

54.3 - Nádory kostí dle věku

54.4 - Nádory kostí dle četnosti

54.5 - Četnost nádorů v jednotlivých kostech

54.6 - Umístění nádorů v kosti

ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH KOSTÍ HRUDNÍKU A KONČETIN

55.1 - Změny klíčku

55.2 - Změny lopatky

55.3 - Celkové změny žeber

55.4 - Ložiskové změny žeber

55.5 - Zářezy na okrajích žeber

55.6 - Zkrácení humeru / femuru

55.7 - Eroze, deformace proximálního humeru

55.8 - Deformace předloktí

55.9 - Oligocystické a polycystické změny kostí ruky

55.10 - Asymetrie velikosti rukou

55.11 - Destrukce, eroze, lýza distálních článků

55.12 - Změny prstů

55.13 - Změny pánve

55.14 - Změny femuru

55.15 - Změny tibie a fibuly

55.16 - Abnormální noha a přednoží

ONEMOCNĚNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

ONEMOCNĚNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

PÁTEŘ

57.1 - Páteř – rozměry

57.2 - Poranění

57.3 - Skolióza

57.4 - Stenóza páteřního kanálu

ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮ

58.1 - Celkové zvětšení obratlového těla

58.2 - Expanze obratle

58.3 - Kostní nádory obratlů

58.4 - Primární nádory kosti křížové

58.5 - Zmenšení obratlového těla

58.6 - Kolaps jednoho obratlového těla

58.7 - Komprese více obratlových těl

JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ

59.1 - Hutný obratel

59.2 - Obratel v obratli

59.3 - Změny ohraničení obratlových těl

59.4 - Difúzní změny signálu kostní dřeně obratlů

59.5 - Onemocnění krycích plotének

59.6 - Změny pediklu

59.7 - Chybějící pedikl a porušení kortikalis

59.8 - Změna velikosti intervertebrálních foramin

59.9 - Chybějící část oblouku

59.10 - Kostní výrůstky, osifikace

ONEMOCNĚNÍ DISKU

60.1 - Bolesti zad u dětí

60.2 - Degenerace disku

60.3 - Obraz pseudodisku

60.4 - Blok obratlových těl

KLOUBY

61.1 - Bolesti dolních končetin a kloubů

61.2 - Kloubní dysplázie

61.3 - Zánětlivé artritidy

61.4 - Sakroileitida

61.5 - Monoartikulární onemocnění synovie

61.6 - Kloubní myšky

61.7 - Tekutina v kloubu

61.8 - Degenerativní onemocnění kloubů – artróza

61.9 - Operace kostí a kloubů

MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ

62.1 - Kalcifikace v měkkých tkáních

62.2 - Osifikace v měkkých tkáních

62.3 - Entezopatie

NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ

63.1 - Klasifikace nádorů měkkých tkání

63.2 - Nezařazené nádorům podobné léze měkkých tkání

63.3 - Nádory a nádorům podobné léze měkkých tkání s typickým radiologickým nálezem

63.4 - Cévní nádory a malformace

63.5 - Expanzivní útvary v měkkých tkáních dle biologické povahy

63.6 - Expanzivní útvar v měkkých tkání dle četnosti

63.7 - Cystický útvar v měkkých tkáních

63.8 - Útvar s hladinkou v kostech či měkkých tkáních

63.9 - Kontraktura prstů, kontraktura ruky

63.10 - Gangréna konečků prstů