Radiology anatomy
Anatomia Radiologica Basalis
CZ SK INT GE SW BG HR GR PO RO SL RU
Baby.... Förord Grundutbildning och specialistutbildning i radiologi bedrivs sedan flera år i samarbete mellan institutioner vid våra tre universitet. En gemensam erfarenhet är att kunskaperna i grundläggande anatomi uppvisar brister vid 6:e till 8:e terminerna, vilket troligen är en effekt av samtidig inläsning och examination av flera ämnen. Samma problem råder för yngre underläkare vid röntgenavdelningar, blivande röntgensjuksköterskor samt personal inom andra specialiteter som använder PACS tillsammans med radiologiska utlåtanden. Denna bok är avsedd att förse alla dessa kategorier med basala kunskaper i anatomi grundat på bilder från olika modaliteter. Syftet är inte att täcka all anatomi som en specialist i radiologi behöver, utan att vara ett basalt verktyg för kommunikation i ämnet. Vi har valt att använda nomenklatur på latin för alla anatomiska strukturer, medan metoder och projektioner beskrivs på engelska i rubriker och fotnoter. Författarna

Jiří Neuwirth, Anders Rydh, Rainer Rienmüller, Theodor Adla, Vojtěch Suchánek
Praha - Umeå - Graz
Gratis version av atlas i låg upplösning
(Originalversion i hög upplösning efter betalning)
Länkar:
Svensk Radiologi
Umeå University

You are Not logged in


Please enter username and password:
Login:
Password:

Registration of new users

Alla böckerna kan också köpas i Akademibokhandeln i Universum, Umeå.
Internetbokhandel Beställning on-line

We use 3D-Secure Payment Gate.
cards


Our banner to download:
Anatomia Radiologica basalisTechnical support