Radiology anatomy
Anatomia Radiologica Basalis
CZ SK INT GE SW BG HR GR PO RO SL RU
Baby.... UVOD
Na dodiplomskem in podiplomskem študiju radiologov že vrsto let sodelujejo inštituti treh univerz. Eno izmed področij, kjer so opazili pomankljivo znanje študentov medicine v vseh treh državah, je znanje anatomije v 6. do 8. semestru. Znanje anatomije se počasi zmanjšuje oziroma ga izrinejo drugi podatki in izpiti. Enake težave imajo mladi radiologi, radiografiki in drugi zdravstveni specialisti, ki uporabljajo PACS z radiološkim opisom. Pričujoča knjižica je namenjena vsem njim in obsega osnove poznavanja anatomije slik, pridobljenih z različnimi tehnikami slikanja ter njihove korelacije. Namen knjižice ni zajeti celotno poznavanje anatomije, ki ga potrebuje radiolog, ampak ponuditi osnovno orodje za orientacijo na tem področju. Latinska nomenklatura se uporablja za vse anatomske strukture. V naslovu in podnapisu slike je opis metode in projekcije v angleškem jeziku. Znak dx./sin. v levem/desnem zgornjem kotu slike okončin ne pomeni le strani, ampak tudi označuje desno in levo okončino. Drugi znaki in črke (L,R, sin., dx.) na originalu slike pomenijo le levo ali desno okončino.
Avtorji

Jiří Neuwirth, Anders Rydh, Rainer Rienmüller, Theodor Adla, Vojtěch Suchánek
Praha - Umeå - Graz
Free preview of atlas in low resolution.
In paid version are images in higher resolution.
Links:

You are Not logged in


Please enter username and password:
Login:
Password:

Registration of new users

Internet shop - bookstore

We use 3D-Secure Payment Gate.
cards


Our banner to download:
Anatomia Radiologica basalisTechnical support