Předcházející kapitola Následující kapitola 40. ŽALUDEK
40.3.Dilatace žaludku


  žaludek je vyplněn potravou nebo vzduchem, bublinky vzduchu mezi potravou často napodobují na rtg snímku tlusté střevo s obsahem

I. Mechanická obstrukce

  A.Stenóza po zhojení peptického žaludečního vředu s následnou fibrózou
  B.Malignita - většinou kratší průběh a tedy méně výrazná dilatace, často žádná bolest břicha
  C.Volvulus - podrobněji viz BŘICHO - OBECNÉ PŘÍZNAKY / Kýly a ŽALUDEK / Abnormální poloha žaludku
  D.Hypertrofická stenóza pyloru - idiopatická hypertrofie cirkulárních vláken, s proximálním šířením na antrum
  chlapci 5x častěji, častěji u prvorozených, incidence 3000:1
  1. / dětský typ - 2.-8. týden života
  zvracení bez žlučových šťáv s progresí obtíží, aspirace více než 10 ml nazogastrickou sondou
  palpace tumorózní masy
  /Sono/
  obraz terče - hypoechogenní prstenec okolo echogenní mukózy
  tloušťka svalové stěny větší než 4 mm
  příčný průměr větší než 13 mm při uzavřeném pyloru
  ztenčení lumen při vyplnění antra tekutinou
  délka pylorického kanálu větší než 17 mm
  výrazná peristaltika a zpomalená evakuace do duodena
  /Rtg/
  elongace pylorického kanálu na 2-4 cm
  "obraz struny" - barium v tenkém kanálku
  imprese pylorického pseudotumoru na antrum naplněné baryem a do oblasti bulbu
  dvě paralelní řasy v pylorickém kanálu
  příznak "zobáku" (beak sign) - baryum neprochází celým ztenčeným pylorickým kanálem
  1. / dospělý typ - sekundárně po mírné dětské hypertrofii
  spojen s peptickým vředem (50-75 %) při delší stimulaci sekrece stázou potravy, s chronickou gastritidou (54 %)
  2-4 cm dlouhý a koncentricky zúžený pylorický kanál
  po aplikaci spazmolytik zúžení přetrvává
  paralelní slizniční řasy
  1. / fokální pylorická hypertrofie - mírná forma hypetrofie pouze na malé kurvatuře
  oploštění distální části malé kurvatury
  1. / pylorospazmus - nejedná se o hypertrofii svalu, ale pouze o přechodný spazmus, po spazmolytiku ustoupí, nutno vyloučit organickou příčinu spazmu
  často při sepsi, dehydrataci, adrenogenitálním syndromu
  E.Antrální diafragma - membrána pokryta mukózou v antru 2-4 cm před pylorem
  symptomatická pokud je v ní otvor menší než 1 cm
  konstantní defekt, pruh o šíři 2-3 mm probíhající kolmo na dlouhou osu
  v profilu napodobuje zdvojený bulbus - otvor může být asymetrický
  normální peristaltika
  F.Duplikace žaludku - podél velké kurvatury - útvar v žaludku v dětství
  G.Obstrukce proximální části tenkého střeva
  H.Bezoár
  I.Edém po operaci

II. Atonie žaludku

  dilatace bez mechanické obstrukce
  zvracení, nízký venózní návrat, distenze břicha
  velký žaludek až s objemem 7,5 l
  retence barya
  peristaltika je buď výrazně ochablá nebo zcela chybí
  často též dilatace duodena
  A.Akutní za 24-48 hodin
  1. / akutní dilatace při snížené arteriální perfúzi - vyvolané ischémií či městnavým srdečním selháním - často fatální
  1. / pooperační atonie
  1. / atonie po ureterální katetrizaci
  1. / atonie při dlouhodobém pobytu na lůžku - po poranění, při paraplegii
  1. / atonie při poranění - často u poranění zad
  1. / šokující bolest - popáleniny, renální / biliární kolika, migréna
  1. / infekce - peritonitida, apendicitida, pankreatitida, septikémie
  B.Chronická atonie
  1. / neurologické poruchy - vagotomie, nádory mozku, tabes, poliomyelitida
  1. / svalové poruchy - sklerodermie. svalové dystrofie
  1. / poléková - po aplikaci atropinu, morfinu, heroinu, ganglioplegik
  1. / metabolický rozvrat - diabetická ketoacidóza, hyperkalcémie, hypokalémie, hepatické či uremické koma, myxedém
  1. / DM - gastroparesis diabeticorum
  1. / emoční stres
  1. / otrava olovem
  1. / porfyrie

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly