Předcházející kapitola Následující kapitola 17. JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ
17.1.Hutný obratel


I. Postižení celého obratle

  A.Při kolapsu obratle - ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮ / Kolaps jednoho obratlového těla
  B.Metastáza - sklerotická = osteoplastická, nebo lytická po léčbě
  často normální výše obratle a zachovaný meziobratlový prostor
  C.Pagetova choroba - většinou postižen jen jeden obratel - LEBKA / Zesílení kalvy
  zvětšení a ztluštění hutné kortikalis, zvýraznění trámců
  zachovaný meziobratlový prostor
  obraz obratle v obratli, zarámování
  obratel ze slonoviny - celkově zvýšená sytost
  osifikace ligament, disků a paravertebrálních měkkých tkání
  extradurální spinální blok při tvorbě kosti či kompresivní fraktuře
  D.Lymfom - častěji u Hodgkinského typu - ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Kostní skleróza difuzní
  zachovaná velikost obratle i meziobratlový prostor
  E.Spondylitida - sklerotizace hlavně u pomalu postupujících zánětů - ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮ / Komprese více obratlových těl
  snížený meziobratlový prostor, nerovnost, destrukce krycí plotny
  F.Fluoróza
  G.Chronická sklerozující ostitida, osteomyelitida - tbc, tyfus, brucelóza, syfilis
  H.Myeloskleróza = myeloidní metaplazie
  I.Renální osteodystrofie
  J.Po ozáření - postiženo více sousedních obratlů
  K.Hemangiom - častěji pouze ložisko
  L.Osteom - častěji pouze ložisko
  M.Osteoblastom - častěji pouze ložisko
  N.Osteoidní osteom - častěji pouze ložisko

II. Sklerotické ložisko

  A.Ostrůvek kompakty
  B.Hojící se, zhojená zlomenina
  C.Spondylosclerosis haemispherica - syndrom se zánětlivým či degenerativním původem
  ženy 2.5:1, 40.- 45. rok, někdy spontánní regrese obtíží i rtg nálezu
  subdiskální ostře ohraničená skleróza přední a střední třetiny obratlového těla
  periostóza či osifikace lig. longit. ant. až v 80 %
  drobné usurace krycích plotének
  snížení disku
  retrospondylolistéza až v 30 %
  D.Osteoplastická metastáza
  E.Chronická sklerozující ostitida, osteomyelitida - tbc, tyfus, brucelóza
  F.Sklerotizace apofyzálního kloubu při artritidě
  G.Osteom
  H.Lymfom
  I.Osteoblastom
  J.Osteoidní osteom
  K.Sarkoidóza
  L.Tuberózní skleróza
  M.Idiopatické ložisko

III. Obratel ze slonoviny

  A.Pagetova choroba
  B.Myeloskleróza = myeloidní metaplazie
  C.Fluoróza
  D.Osteoplastická metastáza
  E.Lymfom
  F.Osteopetróza

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly