Předcházející kapitola Následující kapitola 15. PÁTEŘ
15.4.Stenóza páteřního kanálu


  normální předozadní rozměry kanálu - nad 13 mm C páteř, nad 16 mm L páteř, interpedikulární vzdálenost nad 20 mm, recesy nad 5 mm - Šíře páteřního kanálu
  absolutní stenóza - předozadní průměr pod 10 mm - komprese míchy
  relativní stenóza - oblast mezi limity - zúžení kanálu, laterálního recessu nebo foramin
  častější projevy ve středním věku, muži častěji, nejčastěji L a C páteř
  obliterace epidurálního tuku
  porušený tvar durálního vaku
  měření na CT jen při kostním okénku, s šíří nad 1500 H

I. Vrozené

  A.Idiopatické zúžení páteřního kanálu
  B.Achondroplazie
  C.Osteopetrosis

II. Získaná

  A.Hypertrofie ligamentum flavum - šíře nad 5 mm
  B.Hypertrofie processus articularis sup.
  C.Dorzální protruze, prolaps disku
  D.Spondylóza deformující = spondylosis deformans - nejčastější choroba páteře, postupující degenerace meziobratlových disků a proliferativní změny mening a obratlů - odpovídá artróze
  častější příčina radikulopatie než výhřezy disků
  klinické obtíže vznikají ze zužování foramin, z přímého tlaku na míchu, či na její kořeny, z ischemizace od tlaku, z opakovaných mikrotraumat při normální flexi a/nebo extenzi
  osteochondrosis intervertebralis - snížení výšky disku a sklerotizaci krycích ploten obratlových těl - ONEMOCNĚNÍ DISKU / Degenerace disku
  submarginální osteofyty = spondylofyty
  kostěné metaplazie v podélných vazech
  syndezmofyty
  degenerace disku
  1. / krční páteř - nejčastěji postižený úsek páteře
  50 % populace starší 45 let a 90 % populace starší 60 let
  bolesti krku, hlavy, spastické poruchy
  nejčastěji v nejpohyblivějších segmentech C4-7
  1. / bederní páteř - častěji postižen úsek L4-S1
  E.Spondylolistéza
  F.Epidurální lipomatóza - zmnožení extradurálního tuku může způsobovat kompresi míchy a durálního vaku s neurologickým deficitem
  G.Zlomenina
  H.Kalcifikace lig. longit. post.
  I.Pagetova choroba - až u 55 % nemocných, u více než 90 % jsou výrazné degenerativní změny na malých intervertebrálních kloubech
  J.Synoviální cysta
  K.Subdurální empyém
  L.Subdurální hematom
  M.Kalcifikace ligamentum falvum
  N.Poranění, cizí těleso po operaci

III. Stenóza spojená se syndromy

  zkrácení pediklů
  A.Achondroplazie
  B.Hypochondroplazie
  C.Pseudohypoparatyreoidizmus
  D.Diastrofické trpaslictví
  E.Kniestův syndrom
  F.Akrodysostóza

IV. Stenóza laterálního recesu

  laterální recesus je laterálně ohraničen pediklem , ventrálně obratlovým tělem a dorzálně pars interarticularis oblouku a processus articularis superior - od něj ventrálně se též měří
  do 3 mm jde o jasnou stenózu, mezi 3-5 mm o možnost klinicky významné stenózy
  možná i při normálním nálezu při myelografii
  zúžení při hypertrofických spondylartrotických změnách je nejlépe patrno na CT
  lumbálně vyplňuje normální nervový kořen cca 30 % průměru recesu a foramina
  cervikálně se v oblasti foramina výrazně sytí venózní pleteně
  syndrom laterálního recesu: lumbago, mírné neurologické příznaky, negativní Lassegueův příznak a pomalá progrese obtíží

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly