Předcházející kapitola Následující kapitola 10. LEBKA
10.11.Zesílení kalvy


  ztluštění, rozšíření lebečních kostí

I. Celkové se zvýšenou homogenní sytostí

  A.Normální varianta
  B.Dysplazie kostní
  1. / osteopetróza
  1. / pyknodysostóza
  C.Dysplazie s abnormálním tvarem dlouhých kostí
  1. / metafyzální dysplazie - Pyleova choroba
  1. / kraniometafyzální dysplazie
  1. / kraniodiafyzální dysplazie
  1. / frontometafyzální dysplazie
  1. / osteodysplastie - Melnickův-Needlesův syndrom
  D.Dysplazie s nadměrným růstem dlouhých kostí
  1. / endostální hyperostóza - typ dle van Buchema a Wortha
  1. / sklerosteóza
  1. / diafyzální dysplazie - Camuratiho - Engelmannova choroba, 5-25 let, více muži
  bolest a zvýšená citlivost kostí, slabost, někdy opožděná chůze při neuromuskulární dystrofii
  nejvíce postižena baze lební
  symetrická amorfní sklerotizace
  u dlouhých kostí symetrické postižení a prodloužení - též viz ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Kostní skleróza difuzní
  1. / hyperfosfatázie
  E. Cerebrální atrofie - dlouhodobě snížený nitrolební tlak při terapeutickém shuntu hydrocefalu

II. Celkové bez či s nepravidelnou sklerotizací

  A.Chronická hemolytická anémie
  B.Akromegalie
  C.Fibrózní dysplazie
  D.Renální osteodystrofie
  E. Pagetova choroba = ostitis deformans - mnohočetné kostní změny, nejspíše virové etiologie, zvýšená resorpce (zvýšená hladina hydroxyprolinu) a tvorba (zvýšená alkalická fosfatáza) kostní hmoty jejímž výsledkem jsou měkké kosti s nepravidelnou trabekulární strukturou
  až u 3 % populace nad 40 let (50 % klinicky němé), muži 2:1, lebka postižena v - 65 %, a zvětšení hlavy (větší klobouk, čepice), lokální hypertermie, únava, bolest při patologických frakturách, maligní transformace, či zhoršení kloubních obtíží při deformaci skeletu
  změny většinou polyostotické a asymetrické
  dle četnosti pánev (75 %) - LS - Th - proximální femur - lebka- lopatka - distální femur - proximální tibie - proximální humerus
  sarkomatózní transformace max. v 5 %, osteoklastomy baze lební a obličeje
  1. / aktivní osteolytická fáze - lytické změny, náhrada dřeně fibrotickou tkání
  1. / inaktivní fáze - sklerotizace, zbytnění kortikalis, menší vaskularizace
  1. / smíšená fáze - lytické a sklerotické změny
  /Lebka/
  mnohočetné ostrůvky sklerotizace -"chomáčky vaty"
  později nelze odlišit tabula interna a externa
  zesílení kalvy 2-5x
  involuce paranazálních dutin napodobuje leontiasis ossea
  někdy bazilární imprese a neurologická symptomatologie při kompresi mozkového kmene
  při sklerotizaci baze jen vzácně zúžena foramina - obrna n. facialis, ztráta sluchu, zraku
  /Dlouhé kosti/
  většinou při koncích, diafýza postižena vzácně
  obraz "plamene svíčky" - s hrotem lytického defektu směřujícím k diafýze
  obraz "banánové fraktury" na konvexní straně laterálně se vyklenujícího femuru
  /Ploché kosti/
  periostální ztluštění a bublinovitá projasnění
  /Pánev/
  zbytnění trámčiny v os sacrum a os ilium a prořídnutí centrálně v os ilium
  protruze acetabula
  ztluštění ileopektineální linie
  Páteř - viz JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ / Hutný obratel
  /MR/
  nízký T1 i T2 signál v oblastech reaktivní sklerózy
  zřetelně zvýšený T2 signál - cystické okrsky v lytické fázi onemocnění
  rozšíření kosti
  snížení signálu a zmenšení dřeňové dutiny - její signál však nezměněn (vysoký T1 a nízký T2 signál)
  oblasti vyššího signálu než normální dřeň s tukem na T1 - obraz cyst vyplněných tukem
  oblasti s nízkým T1 signálem a vysokým T2 signálem fibrovaskulární tkáň odpovídající granulační tkáni
  pokud je ve dřeni ohraničený okrsek s vysokým T2 a nízkým T1 signálem jde o sarkomatózní degeneraci či metastázu
  pokud jsou obdobná ložiska vícečetná a splývající jde o osteomyelitidu

III. Ohraničené

  A.Hyperostosis frontalis interna - sklerotická hyperostóza tabula interna frontálních kostí, častější u žen
  B.Meningeom globulární
  C.Meningeom en plaque - nejčastěji na bazi lební
  D.Pagetova choroba
  E. Metastáza
  F. Dykeho-Davidoffův-Masonův syndrom
  G.Po zhojené osteomyelitidě
  H.Tuberózní skleróza - sklerotické ostrůvky kompakty
  sklerotické okrsky frontálně a parietálně postihující diploe a tabula interna
  ztluštění diploe
  periostální ztluštění dlouhých kostí
  drobné cysty v proximálních falangách
  I.Kretenizmus
  sklerotická baze již u dětí
  relativně velká a silná klenba, zpožděná pneumatizace
  hypoplazie nosních kůstek, strmý klivus, prognatie

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly