Předcházející kapitola Následující kapitola 10. LEBKA
10.10.Rozestup švů


  při porodu i nad 10 mm, ve 2 letech i nad 3 mm, ve 3 letech do 2 mm, úplný uzávěr do 30 let, dehiscence možná až do 15 let
  obraz koronálního švu je často atypický, ale platí, že pokud je sagitální šev normální, je velmi pravděpodobně obraz koronálního švu též fyziologický

I. Vrozené zpomalení osifikace

  A.Křivice
  B.Renální osteodystrofie
  C.Dysplazie kostí s poškozenou mineralizací
  1. / osteogenesis imperfecta = fragilitas ossium
  1. / kleidokraniální dysplazie
  1. / kretenizmus
  1. / hypofosfatázie
  1. / pyknodysostóza
  syté kosti
  hypoplastické laterální konce klíčků a krátké proximální články prstů
  1. / osteodysplastie - Melnickův-Needleseův syndrom

II. Zvýšený nitrolební tlak

  podrobně viz LEBKA / Zvýšený nitrolební tlak
  rozestup švů pouze u dětí do výše uvedeného věku, objeví se za několik dnů po zvýšení tlaku
  nejlépe patrný na koronálním a sagitálním švu v krajině bregma
  při dlouhodobém trvání zvýraznění impressiones digitatae a juga cerebralia

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly