Předcházející kapitola Následující kapitola 3. SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ
3.3.Osteomalacie a křivice


  vytvoření většího množství nemineralizovaného osteoidu buď při jeho zvýšené tvorbě a normální mineralizaci, či při nedostatečné mineralizaci normálního množství osteoidu
  kostní hmota je méně mechanicky odolná
  nemocní pociťují zvýšenou citlivost až bolestivost kostí, svalovou slabost
  je zvýšená hladina alkalické fosfatázy a snížená hladina fosforu v séru

I. Osteomalacie

  difuzní osteopenie
  smazaná trabekulární struktura kostí - zneostření kostních struktur - jako "polité mlékem"
  ztenčení kortikalis na dlouhých kostech
  deformace zatěžovaných kostí při menší mechanické odolnosti kostní hmoty:
  - ohnutí diafýz dlouhých kostí
  - srdcovitá deformace pánve
  - oploštělý hrudník - "tvar hodinového sklíčka" či "zvonovitý hrudník"
  bikonkávní tvar obratlových těl spíše u osteoporózy
  nehomogenní kostní struktura lebky
  Looserovy zóny přestavby - proužky projasnění probíhající kolmo ke kortikalis - pokud jsou mnohočetné jde o Milkmanův syndrom - krčky femurů, stydké kosti, žebra, axilární obvod lopatky i jinde
  Milkmanovy zóny - neúplné kompresivní zlomeniny bez svalku, oboustranné, symetrické
  vzácněji cystoidní projasnění dlouhých kostí a rozšíření dřeňové dutiny

II. Křivice - osteomalacie u dětí

  osteomalacie v průběhu enchondrálního růstu kostí v 6.-18. měsíci se nazývá křivice = rachitis
  bolest a citlivost kostí, otoky zápěstí a kotníků, častější proutkové zlomeniny
  špatná mineralizace epifyzálních jader a jejich větší vzdálenost od konců diafýz
  širší epifyzální štěrbina při větším množství osteoidu, zóna provizorního zvápnění je cca 3 mm široká - normálně cca 1 mm
  pohárkovitá deformace epifýz, jejich neostré ohraničení
  osteoid nadzdvihuje periost - rozšíření periostu zatížených kostí - vnitřní hrana tibie
  rachitický růženec - rozšíření žeber v oblasti přechodu kosti a chrupavky - následně někdy zvonovitý hrudník se vtažením středního oddílu - Harrisovo znamení
  kortikální výrůstky vyrůstající kolmo k metafýzám
  vyklenuté čelo - caput quadratum rachiticum, zpožděná dentice
  Looserovy zóny přestavby
  nejvýraznější změny v oblasti distálního radia a ulny a v oblasti kolena - crura vara rachitica, někdy i coxa vara

III. Příčiny nedostatku vitamínu D

  ten oslabuje resorpci vápníku ve střevě
  A.Nedostatek vitamínu D3 v potravě a málo slunečního záření
  B.Deficit vápníku při vyloučení mléka z potravy, či přijímání látek vytvářejících s vápníkem cheláty
  C.Malabsorpce - gastroenterogenní křivice - nejčastější příčina snížené absorpce - pankreatitida, coeliakální sprue, steatorea, záněty střevní sliznice
  D.Částečná gastrektomie - omezení tučné stravy
  E.Dlouhodobé užívání antikonvulziv (fenytoinu) = rachitis epileptica - interakce s D vitaminem ve střevě)
  prořídnutí hyperplastické diploe, ztenčení tabula interna a externa
  F.Dlouhodobé užívání fenobarbitalu - alternativní jaterní cesta - zrychlení degradace aktivních produktů vitamínu D v játrech
  G.Dlouhodobá parenterální výživa kojenců - iatrogenní rachitida

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly