V

V. brachiocephalica

V. hemiazygos

V. iliaca externa

V. jugularis interna

V. magna cerebri

V. portae sinistra

V. portae sinistra

V. portae

průměr dle věku

V. thoracica interna

V. umbilicalis

V. verterbalis

V.azygos

anatomie

rozšíření

V.magna Galeni

aneuryzma

V.portae

V.subclavia

CŽK

Vagína

anomálie

příčné septum

zdvojené

Vagová reakce

léčba

Vaječníky / ovária

Valproát sodný

Van Bogaertova choroba

Van Buchenova choroba

Van Neckova choroba

Vanishing lung

Varicella

Varicella

Varikokéla

Varix

plicní

plicní

Varixy

duodenum

mezenterické

orbitální

Varle

cysta

ektopie

maligní nádory

nádory

nesestouplé

poranění

ruptura

torze

zánět

Vasa previa

Vasa previa

Vasa previa

Vaskulitidy

CNS

intrakraniální

VATER

anomálie

VDT

volume doubling time

Vejcovod

nádory

Věk

anatomický

biologický

embryonální

fertilizační

fetální

gestační

koncepční

kostní

kostní

menstruační

mentální

mentální

typy

Velamentózní inzerce pupečníku

Velikost lbi

Velikost plodu

Velkobuněčný anaplastický lymfom

Venookluzivní

onemocnění plic

Venózní angiom

mozek

Venózní dučej

Arantii

Venózní malformace

Venózní trombóza

CNS

Ventrální indukce

mozek

Ventrikulární index

Ventrikulokéla

Ventrikulomegalie

dysmorfická

fetální

Vertebra plana

Vertebra plana

Veziko-ureterální reflux

Vícečetné těhotenství

Vilózní adenom

Virchow-Robinovy prostory

Viskozita

JKL

Vitamín A

difúzní skleróza

zlomeniny

Vitamín D

deficit

Vlhká plíce

Vnitřní ucho

Vnitřní zvukovod

Vnitřním uchu

útvar

Volkmannova ischemická kontraktura

Volkmannova ischemická kontraktura

Volume doubling time

Volvulus

céka

jejuna

sigmoidea

žaludku, mezenteroaxiální

žaludku, organoaxiální

žaludku

Von Hippel-Lindauova choroba

Von Hippelova-Lindauova choroba

ledviny

Von Recklinghausenova choroba

Voorhoeveova choroba

Voštinovitá plíce

Vrozená nefroblastomatóza

Vrozená skolióza

Vrozená tracheobronchiální plicní malformace

Vrozené srdeční vady

Vrozené vývojové vady

Vřed duodena

perforace

Vřed, peptický

děti

Vřed

tlusté střevo

žaludek, plyn ve stěně

VSD

srdeční vady

Vv. hepaticae

Vv.emissaria

VVV

monogenně dědičné

Výpotek

Výpotek

Výpotek

a intersticiální změny

hemoragický

jednostranný, velký

kloubní

perikardiální

pleurální

u nádorových onemocnění

Vysokoprůtokové A – V malformace

Vysokoprůtokové A – V malformace

Vývoj pohlaví

46XX DSD

46XY DSD

Vývojová dysplázie kyčelní

Vývojová venózní anomálie

Vzrůst

malý

malý

predikce

velký