T

T2 ložiska

bez expanze periventrikulárně - do 35 let

T2 ložiska

periventrikulárně - bez závislosti na věku

vysoký T2 i FLAIR signál

T2 signál

hypersignální ložisko, mozek

T2

shine through

Tagy

kožní

Tachypnoe

přechodná, novorozenci

Takayasuova arteritida

Talidomidová embryopatie

páteř

Talus verticalis

Tamponáda

srdeční

Tanatoforická dysplázie

Tanatoforické trpaslictví

Tanec hilů

Tarlovova cysta

Tasemnice

duodenum

Taylorova kortikální dysplázie

Tay-Sachsova choroba

mozek

Tbc

Tbc

Tbc

absces CNS

artritida

céka

cystoidní, kosti

ileocékální chlopně

játra, kalcifikace

klouby

kostí

krvácení

ledvin

meningitida

močového měchýře

močového měchýře

obratle

peritonitida

plíce

primární

prs

tenkého střeva

tlusté střevo

tuberkulom, CNS

ureterů

výpotek

Tectum mesencephali

cysta

Těhotenská gestóza

Těhotenská toxikóza

Těhotenství

extrauterinní

HELLP syndrom

Cholecystitida

mimoděložní

NBP s hemoperitoneem

odloučení placenty

ozáření

předčasné ukončení

torze ovárií

Trauma

Urolitiáza a kolika

zánět slepého střeva

Tektoriální membrána

Tekutina

v Douglasově prostoru

Telarché

Teleangiektazie

kapilární

Temporální epilepsie

Temporomandibulární kloub

poranění

Tendinitida

s kalcifikací

Tendosynoviální obrovskobuněčný tumor

Tenké střeva

délka

dilatace,dětí

Tenké střevo

abnormální poloha

defekty

dilatace a zbytnění řas

dilatace

edém, po ozáření

ischémie

mnohočetné noduly

nádory

nepravidelné tlustší řasy

oddálení kliček

stenózy

stenózy

změny terminálního ilea

TEP

komplikace

Tepny

bronchiální

břicha

intrakraniální

odstupující z aorty

plicní

stenózy

supraaortální, onemocnění

supraaortální

Teratodermoid

Teratoidní nádor

mozek

Teratokarcinom

pineální

varlete

Teratom

CNS, in utero

CNS, in utero

cystický, krk

nezralý, ovária

orbity

ovaria

ovárií, zralý

ovárií

pineální

placentární

sakrokokcygální

sakrokokcygální

varlete

zralý, cystický, ovaria

zralý, cystický, ovaria

Teratomy

zralé, mediastinum

Terciární kontrakce jícnu

Terciární kontrakce

jícnu

Terminální ventrikulus

mícha

Tethered cord

Tetraventrikulární hydrocefalus

Thekom

Thiemannova choroba

Thiemannova choroba

Thyroidea

TIA

Tibia vara

Tight filum terminale

Tinitus

durální A-V malformace

TIPS

Tlak

intrapleurální

renovaskulární zvýšení

zvýšený nitrolební

Tlusté střevo

abnormální poloha

aftoidní vředy

cystická fibróza

defekty v náplni, mnohočetné

dilatace

Hirschsprungova choroba

imprese na přední kontuře rektosigmoidea

karcinom

megakolon

otisky prstů na sliznici

plyn ve stěně

rozšíření presakrálního prostoru

solitární defekt v náplni

zúžení céka

zúžení rekta

TNM

karcinom cervixu

karcinom hepatocelulární

ovária

varle

Tonzily

asymetrické

mozečku, sestup

TORCH komplex

Tortikolis

Tortikolis

Torus ethmoidalis

Torze

ovária

ovária

varlete

Touraine-Solenteova-Goleova choroba

Toxémie těhotenská

Toxické megakolon

Toxikóza

těhotenství

Toxokaróza

Toxokaróza

Toxoplazmóza

CNS

mozek, kalcifikace

Trachea

anomálie

poranění

stenóza

útlak

zúžení

zvětšení lumen

Tracheobronchiální píštěl

poranění

Tracheoezofagální píštěl

Tracheoezofagální píštěl

traumatická

Tracheomalacie

Transplantace

kostní dřeně, onemocnění plic

Transplantovaná ledvina

cévní komplikace

nekróza

urologické komplikace

Transpozice

četnost

Transsekce aorty

Transsekce aorty

Transsekce

mícha

uretry

Trauma skóre

dětské

Traumatická artropatie

Traumatologie

děti, břicho

Trávicí trakt

embryonální vývoj

Tree in bud

Treitzovo ligamentum

Trepanace lebky

Triáda

Currarinova

Trident hand

Trifylocefalie

Trigonocefalie

Trikuspidální regurgitace

Trikuspidální vada

Triploidie

Triventrikulární hydrocefalus

Trizomie

13. chromozómu

13. chromozómu

13. chromozómu

13., 18. chromozómu

13., 18. chromozómu

13., 18. chromozómu

13., 18., 21, chromozomu

13., 18., 21, chromozómu

18. chromozómu

18. chromozómu

21. chromozómu

21. chromozómu

21. chromozómu

21. chromozómu

femur, humerus

Trofoblastický nádor

Trochlea tali

avaskulární nekróza

Trojzubec

tvar ruky

Trombocytémie

esenciální

Trombocytopénie

děti

Trombóza

a.renalis, po transplantaci

dolní dutá žíla

dolní duté žíly

durálních sinů

horní dutá žíla

horní duté žíly

mezenteriální

portální žíly

renální žíly

v. lienalis

v. lienalis

v.subclavia

žilní, mozek

Tropická sprue

Trpaslictví

akromelické

akromelické

dysproporční

mezomelické

mikromelické

mikromelické

platyspondylie

progerie

rizomelické

rizomelické

tanatoforické

tanatoforické

Truncus arteriosus

četnost

Truncus pulmonalis

průměr

Tuberkulom

Tuberkulom

CNS

Tuberkulóza - též tbc

mediastinální uzliny

Tuberkulóza

plicní

Tuberositas tibie

osteochondróza

Tuberózní skleróza

CNS

lebka

ledviny

srdce

Tubulární nekróza ledvin

Tuková embolie

Tumor z granulárních buněk

Tumor

osifikující fibromyxoidní, měkkých tkání

rabdoidní, měkké tkáně

tendosynoviální obrovskobuněčný

Turgescence mozková

Turicefalie

Turnerův syndrom

ledviny

Tyflitida

Tymolipom

Tymom

invazivní

Tymus

akcesorní

aplázie

cervikální

cysty

krvácení

patologické zvětšení

teratom

Týrané dítě

kosti

mozek

Tyreoiditida

Hashimotova

Tyreotoxikóza

indukovaná

JKL

premedikace před JKL